>Πάνω από τις προβλέψεις τα κέρδη της Τρ. Πειραιώς

>

Η έκτακτη εισφορά και οι αυξημένςε προβλέψεις ροκκάνιασν τα κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς στο 9μηνο, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στα 14 εκατ. στο 9μηνο μειωμένα κατά 94% σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα ήταν πάντως καλύτερα από τις προβλέψεις τω ν αναλυτών εξέλιξη η οποία αναμένεται να επιδράσει θετικά στο ταμπλό.
Η τράπεζα ενέγραψε στο δεύτερο τρίμηνο έκτακτο φόρο 28 εκατ. ευρώ, που επέβαλε η κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 41 εκατ. ευρώ από 219 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2010 επιβαρύνθηκαν από αυξημένες προβλέψεις κατά 26% σε ετήσια βάση, ανερχόμενες σε 418 εκατ. ευρώ, λόγω των συνθηκών του οικονομικού περιβάλλοντος, αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς σε ανακοίνωσή της.
Τα κέρδη προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 490 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε σχέση με πέρυσι. Συμπεριλαμβάνοντας τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, τα προ προβλέψεων κέρδη του εννεαμήνου μειώθηκαν κατά 24% στα 461 εκατ. ευρώ, καθώς το φετινό εννεάμηνο οι ζημιές των χρηματοοικονομικών διαμορφώθηκαν στα 29 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 135 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Τα καθαρά έντοκα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 10% στα 897 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα λειτουργίας ύψους 636 εκατ. ευρώ ήταν σταθερά σε ετήσια βάση σε ευθυγράμμιση με το στόχο για το σύνολο του έτους (διαμόρφωση λειτουργικού κόστους το 2010 σε χαμηλότερο επίπεδο έναντι του 2009).

SHARE