Ο S&P αναβάθμισε την Ελλάδα

Ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε κατηγορία «CCC» από (SD).
Επίσης αναβάθμισε την βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση σε «C» από «SD».

SHARE