Ο Ντράγκι έβαλε τον Σόιμπλε στη θέση του: Τα επιτόκια θα αυξηθούν όταν ανακάμψει η Ευρωζώνη

Άκρως αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του κεντρικού τραπεζίτη Μάριο Ντράγκι στις υποδείξεις Σόιμπλε για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.  

Για πρώτη φορά ο Ντράγκι επέλεξε να απαντήσει στις θέσεις Σόιμπλε, ξεκαθαρίζοντας ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν μόλις ενισχυθεί η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη.

Ο Ντράγκι κάλεσε τους Γερμανούς να δείξουν υπομονή, ενώ τόνισε ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ αφορούν το σύνολο της Ευρωζώνης, ξεκαθαρίζοντας εμμέσως ότι η νομισματική πολιτική δεν είναι δυνατό να λαμβάνει υπόψη της το συμφέρον της Γερμανίας.

Αμετάβλητα τα επιτόκια

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Αναλυτικότερα, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή σε χαμηλότερα επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα διενέργειας των καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων.

Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι θα εξακολουθήσει να διενεργεί μηνιαίες αγορές ύψους 80 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (asset purchase programme – APP) μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2017 και ότι από τον Απρίλιο του 2017 προβλέπεται ότι το ύψος των καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων θα διαμορφωθεί σε 60 δισεκ. ευρώ μηνιαίως μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό.

Οι καθαρές αγορές θα πραγματοποιούνται παράλληλα με την επανεπένδυση ποσών από την εξόφληση τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους. Εάν οι προοπτικές καταστούν λιγότερο ευνοϊκές ή οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παύσουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο προς μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει έτοιμο να αυξήσει το μέγεθος και/ή τη διάρκεια του προγράμματος.

SHARE