>ΟΠΑΠ: Αγοραπωλησίες μετοχών από Eurobank EFG Equities

>
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 25.05.2011 ότι:
1) Στις 24.05.2011 προέβη στην αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 38.371,82 ευρώ.
2) Στις 24.05.2011 προέβη στην πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 38.360,00 ευρώ.
3) Στις 24.05.2011 προέβη στην αγορά 150 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 1.911,00 ευρώ.
4) Στις 24.05.2011 προέβη στην πώληση 5.319 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 67.909,68 ευρώ.
5) Στις 24.05.2011 προέβη στην αγορά 5.319 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 67.601,10 ευρώ.
Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε.

SHARE