ΟΛΠ: Προτιμώμενος επενδυτής η Cosco για το 67% – Μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι υπογραφές

olp 2Προτιμώμενο Επενδυτή για το 67% του ΟΛΠ ανακήρυξε την Cosco (Hong Kong) Group το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέτασε τα τυπικά δικαιολογητικά που εμπρόθεσμα προσκόμισε η Cosco (Hong Kong) Group όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, την ανακήρυξε ομόφωνα Προτιμώμενο Επενδυτή για την απόκτηση του 67% των μετοχών της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

 

SHARE