Ολοκληρώνεται η προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Το αργότερο την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το Eurogroup σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αποφάσισαν να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταβίβαση των 18 δισ. ευρώ στα πιστωτικά ιδρύματα που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κρίνει ως βιώσιμα.

Από την πλευρά τους τα τραπεζικά ιδρύματα θα συνομολογήσουν σχετική σύμβαση προεγγραφής. Η σύμβαση προεγγραφής συνάπτεται μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του πιστωτικού ιδρύματος και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου.

Εν συνεχεία τα τραπεζικά ιδρύματα που θα λάβουν τα ομολόγα του EFSF θα τα δώσουν ως ενέχυρο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου η ΕΚΤ να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας τους.

Σημειώνεται πως η ενίσχυση αυτή είναι σημαντική για τις τράπεζες. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια προς τους πολιτικούς αρχηγούς οι αναλήψεις και οι εκροές καταθέσεων τις τελευταίες ημέρες συμποσούνται περίπου στα 800 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν είναι ανησυχητικό αλλά μπορεί να αυξηθεί.

SHARE