>Οι τράπεζες διέσωσαν από χρεοκοπία πάνω από 15 χιλ επιχειρήσεις – Σε επίπεδα ρεκόρ η μαύρη λίστα του Τειρεσία αριθμεί πλέον….1,5 εκατ μέλη

>
Αναγνωρίζοντας ως βασικό πρόβλημα οι τράπεζες το γεγονός ότι έχει περιοριστεί δραστικά η χρηματοδότηση της οικονομίας, εστιάσθηκαν στην διάσωση εκείνων των εταιριών που έχουν business plan ώστε να ανταπεξέλθουν της κρίσης.
Αναχρηματοδότησαν συνολικά 300 χιλιάδες δάνεια εκ των οποίων 50 χιλ εταιριών.

Βέβαια η πλήρης ανατροπή του μηχανισμού παροχής ρευστότητας προς την αγορά από τις τράπεζες έχει οδηγήσει πολλές εταιρίες σε οριακά επίπεδα και αυτό αποτελεί την βασική πηγή ανησυχιών.
Ωστόσο μέχρι τώρα δεν παρατηρήθηκε έξαρση του φαινομένου των χρεοκοπιών στις επιχειρήσεις και αυτό έχει αιτιολογίες.
Οι τράπεζες με βάση εκτιμήσεις έχουν διασώσει πάνω από 15 χιλ εταιρίες από κατάρρευση μέσω ενός πολύπλευρου μηχανισμού αναδιάρθρωσης χρέους.
Ωστόσο τραπεζικά στελέχη σπεύδουν να προειδοποιήσουν.
Τα τελευταία 2-3 χρόνια και βεβαίως το 2010 παρά την γενικευμένη κρίση που ξεκίνησε σε παγκόσμιο επίπεδο και εστιάσθηκε στην Ελλάδα δεν κατεγράφησαν ουσιαστικές χρεοκοπίες.
Πριν 7-8 χρόνια οι εταιρίες στην Ελλάδα κινδύνευαν να χρεοκοπήσουν και βεβαίως ορισμένες εξ αυτών όντως βρέθηκαν σε αδιέξοδο μια περίοδο όμως που υπήρχε οικονομική ανάπτυξη.
Εν έτη 2011 παρατηρείται ένα αξιόλογο φαινόμενο.
Η οικονομία κινδύνευσε να χρεοκοπήσει αλλά φαινόμενο έξαρσης χρεοκοπιών στις εταιρίες δεν σημειώθηκε.
Οι βασικές αιτίες ήταν δύο οι αναχρηματοδοτήσεις των τραπεζών και η μέριμνα των ιδίων των επιχειρήσεων.
Όμως ενώ αυτά συνέβησαν το 2010 το 2011 εκτιμάται ότι οι χρεοκοπίες θα είναι περισσότερες καθώς η κρίση στην Ελλάδα θα φθάσει στην κορύφωση της.
Ωστόσο μια παράμετρος άκρως σημαντική είναι ότι οι τράπεζες έφθασαν στα όρια των αναχρηματοδοτήσεων. Η ρευστότητα πιέζει ασφυκτικά και ως εκ τούτου οι τραπεζίτες προειδοποιούν το 2011 θα δούμε περισσότερες χρεοκοπίες εταιριών.
Πάντως είναι ενθαρρυντικό ότι οι περίπου 1 εκατ μικρές, ατομικές και πάσης φύσεως εταιρίες δεν είναι υπερδανεισμένες. Περίπου 450 χιλ δεν έχουν δανεισθεί και αυτό τουλάχιστον είναι στοιχείο που δείχνει ότι υπάρχουν έστω και περιορισμένα ταμιακά διαθέσιμα.

Η μαύρη λίστα του Τειρεσία αριθμεί 1,5 εκατ μέλη…..

Με βάση πληροφορίες οι ενταγμένοι στις μαύρες λίστες του Τειρεσία φθάνουν τα 1,45 με 1,5 εκατ φυσικά πρόσωπα και εταιρίες.
Το επίπεδο αυτό αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών για το σύστημα και αποδεικνύει ότι το 15% περίπου των ενεργών πολιτών της χώρας είναι στην μαύρη λίστα του Τειρεσία.
Στις μαύρες λίστες του Τειρεσία εντάσσονται όσοι είναι ασυνεπείς ή έχουν δηλώσει αδυναμία να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες.
Το ύψος της μαύρης λίστας 1,5 εκατ αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών και κατανέμονται 1,15 εκατ φυσικά πρόσωπα περίπου και 350 χιλ νομικά πρόσωπα.
Από τα αξιοσημείωτα περίπου 12000 έλληνες έχουν υποβάλλει αίτημα πτώχευσης ως φυσικά πρόσωπα κάνοντας χρήση του νέου νόμου περί ατομικής χρεοκοπίας.
Αυτό είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο.
Όμως το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τον Τειρεσία ….έφθασε η μαύρη λίστα του Τειρεσία να αριθμεί περίπου 1,5 εκατ μέλη….

SHARE