>Οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία νωρίτερα από το 2013

>
Ανάπτυξη χωρίς την ενεργή συμμετοχών των τραπεζών είναι αδύνατη.
Η χώρα επιχειρεί να σταθεροποιήσει την παραπαίουσα οικονομία, να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της στις αγορές αλλά η ουσία είναι ότι στο σκέλος της ανάπτυξης είναι εμφανή τα σημάδια της εγκατάλειψης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες ανέκαθεν στήριζαν την ελληνική οικονομία.
Όλη την 10ετία του 2000 οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδότησαν την ανάπτυξη, τα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων και την κατανάλωση των νοικοκυριών.
Όλη η οικονομία περνούσε μέσα από το τραπεζικό σύστημα.
Η 10ετία του 2000 της ραγδαίας ανάπτυξης έστω και εικονικά με λογιστικούς όρους της μεγάλης κατανάλωσης και την μεγάλης επιχειρηματικής δραστηριότητας οι τράπεζες δεν ήταν απούσες.
Από το 2010 και το 2011 λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας των τραπεζών να βγουν στις αγορές, λόγω της αδυναμίας του κράτους να βγει στις αγορές οι ελληνικές τράπεζες είναι σχεδόν απούσες από την στήριξη της πραγματικής οικονομίας.
Ο θεσμικός ρόλος των τραπεζών είναι να χρηματοδοτούν την οικονομία αλλά αυτόν τον θεσμικό ρόλο οι τράπεζες δεν μπορούν να επιτελέσουν.
Γιατί απλά η εξάρτηση της ρευστότητας τους από την ΕΚΤ που φθάνει τα 97,7 δις ευρώ δεν επιτρέπει ανάληψη ρίσκου σε μια μάλιστα παραπαίουσα οικονομία.
Κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος με γνώση περί τα δάνεια επισημαίνει ότι «με βάση τις εξής 3 παραμέτρους 1)την κατάσταση της οικονομίας που προφανώς είναι πολύ δύσκολη 2)την εξάρτηση των τραπεζών από την ΕΚΤ και η οποία θα διαρκέσει για πολύ και 3)τον κίνδυνο επισφαλειών ο οποίος θα ενταθεί και θα επιδράσει στον επιχειρηματικό ιστό πιο έντονα τους επόμενους μήνες οι τράπεζες εγκαταλείπουν το 2011, σχεδόν εγκαταλείπουν και το 2012 και στρέφονται από το 2013 θέτοντας τις βάσεις επανακαθορισμού της στρατηγικής χρηματοδότησης της οικονομίας»
Τι σημαίνει αυτό απλά ότι οι τράπεζες το 2011 και 2012 θα κρατήσουν περίπου την υφιστάμενη πολιτική και από το 2013 θα επαναξιολογήσουν στρατηγικές.
Άρα νωρίτερα από το 2013 δεν θα μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη στην οικονομία.
Η εξέλιξη αυτή είναι άκρως σημαντική καθώς χωρίς ανάπτυξη η ελληνική οικονομία, δεν μπορεί να βρει τον βηματισμό της.
Χωρίς τις τράπεζες η οικονομία δεν μπορεί να πάρει εμπρός και σε ένα περιβάλλον κρίσης και ύφεσης βαθειάς ύφεσης αποσυντίθεται ο κοινωνικός και επιχειρηματικός ιστός.
Ταυτόχρονα με την μη χορήγηση δανείων οι τράπεζες ναρκοθετούν και τις καταθέσεις.
Γιατί;
Οι καταθέσεις κατήλθαν πλέον στα 204 δις ευρώ χάθηκαν δηλαδή 34 δις ευρώ καταθέσεις από τις αρχές του 2010.
Αν αξιολογηθεί από πότε σταμάτησαν να χρηματοδοτούν την οικονομία οι τράπεζες θα διαπιστωθεί ότι η μείωση των καταθέσεων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την έλλειψη ρευστότητας νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Με βάση τις παραμέτρους αυτές οι καταθέσεις θα μπορούσαν να μειωθούν στα 170 δις ευρώ τα επόμενα 2 χρόνια με βάση συντηρητική εκτίμηση και με επιβραδυνόμενο ρυθμό λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
Στο διάστημα των 12 μηνών Ιανουαρίου 2010 με Ιανουαρίου 2011 χάθηκαν 34 δις ευρώ καταθέσεις.
Αν κάθε χρόνο μειώνονται οι καταθέσεις 15 δις ευρώ μέχρι να ξεκινήσουν πάλι να χρηματοδοτούν την οικονομία οι τράπεζες η καταθετική βάση των τραπεζών θα μειωθεί στα 170 δις ευρώ.
Δηλαδή στο τέλος του 2012 και αν δεν αλλάξουν τα τωρινά δεδομένα θα έχουν χαθεί σωρευτικά από τις τράπεζες πάνω από 60 με 65 δις ευρώ δηλαδή θα έχουν χαθεί περίπου οι καταθέσεις μιας Εθνικής τράπεζας σε ενοποιημένη βάση.

SHARE