>Οι τράπεζες αποκλείουν το haircut στα ομόλογα

>
«Είναι αδύνατο, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, να υπάρξει haircut στα ελληνικά ομόλογα» αναφέρουν οι έλληνες τραπεζίτες.
Μάλιστα πολλές φορές αναφέρουν ότι αυτό το ενδεχόμενο πρέπει να αποκλειστεί και κακώς αναφέρεται ως πιθανή εξέλιξη γιατί απλά είναι απίθανο να υλοποιηθεί.

Με βάση αυτή την προσέγγιση των τραπεζιτών haircut στα ελληνικά ομόλογα δεν μπορεί να υπάρξει άρα πρέπει να είναι οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων ήσυχοι ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν θα υλοποιηθεί.

Όμως κατά παράδοξο, κατά περίεργο τρόπο όλες οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν εκπονήσει εσωτερικές έρευνες για το ποια μπορεί να είναι η επίδραση στον ισολογισμό τους από ένα ενδεχόμενο haircut.

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Εθνικής με την Alpha bank. Οι Άνθιμος Θωμόπουλος της Εθνικής με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ο Βασίλειος Ψάλτης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Λογιστικών Θεμάτων ως διευθυντής και Chief Financial Officer μελέτησαν μεταξύ άλλων και το haircut στα ομόλογα.
Πόσο δηλαδή θα επηρεάσει την Εθνική πόσο την Alpha bank ένα haircut 30% στα χαρτοφυλάκια ομολόγων τους.

Σημειώνεται ότι μαζί με το τίτλος το γνωστό swaps της Goldman Sachs η Εθνική κατέχει 20,2 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα και η Alpha bank 4,6 δις ευρώ.
Άρα οι δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας έχουν διερευνήσει πολύ μεθοδικά πόσο μπορεί να επιδράσει στους ισολογισμούς τους ένα ενδεχόμενο haircut στα ομόλογα.
Διερευνώντας το θέμα και η Eurobank και η Πειραιώς – μάλιστα η Πειραιώς χρηματιστηριακή εκπόνησε και ειδική μελέτη για το θέμα αυτό – έχουν εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο.

Δύο τινά υπάρχουν λοιπόν
1)Οι τραπεζίτες εξετάζοντας τα νούμερα διαπίστωσαν ότι αν υπάρξει haircut στα ομόλογα θα χρειασθούν απαραίτητα νέα κεφάλαια τα οποία θα τα βρουν ή προσφεύγοντας εκ νέου στους μετόχους τους ή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
2)Οι τραπεζίτες έχουν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι η χώρα δεν θα προχωρήσει σε haircut.
Ωστόσο ποιος από την Κυβέρνηση μπορεί να διαβεβαιώσει ότι η χώρα δεν θα πάει σε haircut;

Είναι προφανές ότι ένα haircut στα ομόλογα είναι πιθανό σενάριο το θέμα είναι πως μπορεί να προετοιμαστεί μια τράπεζα.
Με υπερεπάρκεια κεφαλαίων αυτή είναι η λύση για την αντιμετώπιση μια τέτοιας αρνητικής εξέλιξης.

Όπως έχει τονιστεί ένα haircut 30% στα ελληνικά ομόλογα θα σήμανε για τις 8 μεγαλύτερες ελληνικές και κυπριακές τράπεζες 16,5 δις ευρώ απώλεια κεφαλαίου.
Οι 8 μεγαλύτερες ελληνικές και κυπριακές τράπεζες διαθέτουν 55 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα και τα κεφάλαια τους ανέρχονται στα 35 δις ευρώ.

Μια απώλεια 16,5 δις ευρώ θα σημάνει ότι τα κεφάλαια των τραπεζών από 35 δις θα υποχωρήσουν στα 18,5 δις ευρώ και προφανώς θα τεθεί κεφαλαιακό ζήτημα για περίπου όλες τις τράπεζες….

SHARE