>Οι καταθέσεις θα υποχωρήσουν στα 200 δις ευρώ στην Ελλάδα το 2011

>
Η μεγάλη πτώση της καταθετικής βάσης των ελληνικών τραπεζών κατά 30 δις ευρώ στο 12μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του 2010 δεν ήταν μόνο απόρροια εκροών στο εξωτερικό.
Όπως έχει τονιστεί σε αναλυτικό ρεπορτάζ περίπου 15 με 16 δις ευρώ από τις καταθέσεις δαπανήθηκαν στο εσωτερικό από νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι οποίες λόγω των προβλημάτων ρευστότητας αρχίζουν και δαπανούν από τα έτοιμα.

Το κυριότερο και βασικότερο από όλα είναι ότι με βάση εκτιμήσεις και λόγω της βαθιάς ύφεσης της οικονομίας οι καταθέσεις μπορεί να μειωθούν προς τα 200 δις ευρώ σε σχέση με τα 208 δις ευρώ της τρέχουσας περιόδου.
Αυτό θα συμβεί μόνο αν όλο το 2011 δεν υπάρξει φως στου τούνελ ή αν οι τράπεζες δεν χρηματοδοτήσουν ή αναχρηματοδοτήσουν το σύστημα, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Είναι προφανές ότι μια νέα μεγάλη πτώση της καταθετικής βάσης κατά 8 δις ευρώ θα προκαλέσει τριγμούς στην ρευστότητα των τραπεζών και θα αυξήσει περισσότερο την εξάρτηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την ΕΚΤ.
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών διαμορφώνονται στα 176 δις ευρώ σε σχέση με τα 196,860 δις ευρώ στο τέλος του 2009 δηλαδή μείωση 10,4% ή σε απόλυτα μεγέθη 20,4 δις ευρώ.
Το πρώτο στοιχείο που εξάγεται λοιπόν είναι ότι σε σύνολο εκροής 30 δις ευρώ τα 20,4 δις ευρώ είναι από νοικοκυριά. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει ότι η κοινωνία τρώει από τα έτοιμα κατά το λαϊκώς λεγόμενο.
Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στις καταθέσεις ώστε να αντιμετωπίσουν ταμειακά προβλήματα.
Με βάση εκτιμήσεις από τα 30 δις ευρώ μείωση καταθέσεων τα 14 δις ευρώ είναι εκροή στο εξωτερικό και 16 δις ευρώ κάλυψη πραγματικών δανειακών αναγκών.

SHARE