>Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν κεφάλαια ώστε να αντιμετωπίσουν ακόμη και haircut 30% στα ομόλογα

>

Μια μείωση ύψους 30% στα ομόλογα θα πρέπει κεφαλαιακά οι ελληνικές τράπεζες να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Με βάση την υφιστάμενη κεφαλαιακή διάρθρωση μόνο μια τράπεζα μπορεί να ανταπεξέλθει και να καλύψει μείωση 30% στα ομόλογα η Εθνική τράπεζα.

Είναι προφανές η προσπάθεια υπερεπάρκειας κεφαλαίων έχει και ως στόχο να αντιμετωπίσει και τέτοιους σοβαρούς δυνητικούς κινδύνους στο μέλλον ή ακόμη και αν δεν προκύψουν, οι αγορές να αισθάνονται την ασφάλεια ότι ακόμη και αν συμβεί οι τράπεζες θα ανταπεξέλθουν.
Σε αυτή την χρονική συγκυρία το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατέχει 55 δις ευρώ ελληνικό χρέος το οποίο όμως σε ποσοστό 75% 42 δις ευρώ περίπου βρίσκονται στις κατηγορίες HTM και Lar, δηλαδή αποτιμώνται σε τιμές κτήσης.
Τα χαρτοφυλάκια AFS δηλαδή το διαθέσιμο προς πώληση επιδρά στο κεφάλαιο και το trading στα αποτελέσματα και τα οποία έχουν ελαχιστοποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν.
Με τον τρόπο αυτό ναι μεν διασφαλίζονται από τις μεγάλες διακυμάνσεις όπως συνέβη πρόσφατα μετά το άλμα του spread αλλά και κατακόρυφη πτώση να καταγραφεί δεν θα αποτυπωθεί λογιστικά στα χαρτοφυλάκια. Απλά οι τραπεζίτες όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στέλεχος δεν θα αγωνιούν τόσο όσο στο παρελθόν για την τύχη των χαρτοφυλακίων ομολόγων τους.

Τι έχει συμβεί στα χαρτοφυλάκια ομολόγων

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων ομολόγων συντελέσθηκε οι τράπεζες πέρασαν μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων τους από το trading και AFS στο HTM και LaR.
Δηλαδή από τα χαρτοφυλάκια που αποτιμώνται σε χαρτοφυλάκια που δεν αποτιμώνται ή κατά το ορθότερο αποτιμώνται μόνο στην τιμή κτήσης.
Πάντως είναι ενδεικτικό ότι οι 8 ελληνικές και κυπριακές τράπεζες διαθέτουν συνολικά 55 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα εκ των οποίων τα 1,5 δις ευρώ αποτελούν το εμπορικό χαρτοφυλάκιο.
Δηλαδή μόνο το 2,7% του χαρτοφυλακίου ομολόγων των τραπεζών αποτελεί το εμπορικό χαρτοφυλάκιο.
Η Εθνική με 20,2 δις ευρώ εμφανίζει όπως είναι ήδη γνωστό το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ομολόγων. Στο επενδυτικό τα 19,3 δις ευρώ και στο εμπορικό τα 0,9 δις ευρώ.
Πέραν από ελληνικά ομόλογα η Εθνική κατέχει 93 εκατ Βουλγαρίας, 110 εκατ Γερμανίας, 301 εκατ Ρουμανίας και πάνω από 3,5 δις ευρώ Τουρκίας μέσω της Finansbank.
Η Alpha bank κατέχει ελληνικά ομόλογα 4,6 δις ευρώ εκ των οποίων 4,6 δις ευρώ στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και 50 εκατ στο εμπορικό.
Πέραν αυτών κατέχει 30 εκατ κυπριακά ομόλογα, 15 εκατ Αυστρίας, 486 εκατ ευρώ Ρουμανίας.
Η Eurobank κατέχει 7,458 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα εκ των οποίων 7,362 δις ευρώ στο επενδυτικό και 96 εκατ στο εμπορικό.
Επίσης κατέχει 359 εκατ ομόλογα Βουλγαρίας, 97 εκατ Κύπρου, 162 εκατ Γαλλίας, 294 εκατ Γερμανίας, 100 εκατ Ιταλίας και 27 εκατ Λιθουανίας, 905 εκατ Πολωνίας και 682 εκατ Ρουμανίας.
Η Πειραιώς κατέχει συνολικά 8,606 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα εκ των οποίων 8,4 δις ευρώ στο επενδυτικό και 200 ευρώ στο εμπορικό.
Παράλληλα κατέχει 542 εκατ ευρώ ομόλογα Ρουμανίας, εκ των οποίων 390 εκατ στο επενδυτικό και 152 εκατ ευρώ στο εμπορικό.
Η ΑΤΕ κατέχει 4,6 δις ευρώ έκθεση στο δημόσιο εκ των οποίων τα 4,4 δις ευρώ είναι στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και 111 εκατ ευρώ στο εμπορικό.
Επίσης κατέχει ομόλογα Ρουμανίας 96 εκατ ευρώ.
Η τράπεζα Κύπρου κατέχει ομόλογα 871 εκατ της Κύπρου, 1,894 δις ευρώ Ελλάδος 356 εκατ Ιρλανδίας, 32 εκατ Ουγγαρίας, 59 εκατ Πολωνίας και 17 εκατ Σλοβενίας.
Η Marfin Popular Bank κατέχει 2,943 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα τα οποία βρίσκονται στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Αυστρίας 307 εκατ ευρώ, Κύπρου 314 εκατ ευρώ, 84 εκατ Ιρλανδίας.
Το ΤΤ διαθέτει 5,371 εκατ ευρώ ελληνικά ομόλογα εκ των οποίων τα 5,218 δις ευρώ στο επενδυτικό και 146 εκατ ευρώ στο εμπορικό.

SHARE