>Οι αναθέσεις έργων συμβουλευτικών υπηρεσιών…

>
Σημαντικό αριθμό έργων που προκήρυξαν τα τελευταία χρόνια υπουργεία και δημόσιοι οργανισμοί κέρδισε Ανώνυμη Εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι διαδικασίες ήταν φυσικά καθ’ όλα νόμιμες.

Επειδή πάντως τα έργα αυτά, μεταφράζονται σε συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το γεγονός απασχολεί έντονα όλες τις άλλες εταιρείες Συμβούλων.Και δύο επισημάνσεις γίνονται από την αγορά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι… υπάρχει σκάνδαλο.

Σε διευθυντικό πόστο στην εταιρεία βρίσκεται πρόσωπο που έχει συγγενική σχέση με στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών. Επίσης μέτοχος στην εταιρεία είναι κρατική Τράπεζα, η συμμετοχή της οποίας προέκυψε από παλαιότερη μετοχοποίηση δανείων της προς αυτή την εταιρεία.

Πρόσφατα μάλιστα, η Τράπεζα πήρε μέρος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της σε μια εποχή κατά την οποία: α) Υπάρχει έντονο πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά και οι τράπεζες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα δανειοδότησης ακόμα και των υγιών εταιρειών β) Οι τράπεζες με βάση οδηγίες της ΕΕ, οφείλουν σταδιακά να αποσύρονται από συμμετοχές τους σε αντικείμενα που δεν σχετίζονται άμεσα με την τραπεζική.

Οι διαδικασίες μέσω των οποίων έγιναν ή γίνονται οι αναθέσεις έργων στην εταιρεία, μπορεί να είναι, όπως είπαμε, νόμιμες. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι «το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό». Και μάλιστα τέτοιες εποχές που όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί.

SHARE