>ΟΑΕΔ: 774.059 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Σεπτέμβριο

>

ΟΑΕΔ: 774.059 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού από αυτούς, 276.009 (39,70%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 419.250 (60,30%) είναι εγγεγραμμένοι για λιγότερο από 12 μήνες.

Το 36,09% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας αναλογεί στην Περιφέρεια Αττικής και το 20,51% στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, διαπιστώνεται σταθεροποίηση του αριθμού των εγγεγραμμένων και των επιδοτούμενων ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει οριακή αύξηση κατά 0,28%.

Επίσης, περισσότεροι από έξι στους δέκα εγγεγραμμένους ανέργους, ανήκουν στην λεγόμενη παραγωγική ηλικία, από 30 έως 54 ετών και οι γυναίκες αποτελούν το 59% των ανέργων. Επίσης, το 46% των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 93,58% Έλληνες υπήκοοι.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 213.335 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 1.038 άτομα, ποσοστό 0,49% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο.

Προκύπτει ακόμη βελτίωση των καθαρών ροών στην ιδιωτική αγορά εργασίας σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2010, ενώ από τις ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά -11.375 θέσεις εργασίας, έναντι -8.237 τον Αύγουστο και -15.797 τον Σεπτέμβριο του 2010.

SHARE