>Ν. Καραμούζης: «Χρειάζεται εθνικό σχέδιο διάσωσης»

>
«Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να συνεχίσει να είναι ενεργά παρούσα στην Ευρωζώνη. Είναι φανερό όμως, ότι η μέχρι σήμερα πορεία μας δεν πείθει τις διεθνείς αγορές και τους εταίρους μας. Η απειλή για τη χώρα μας είναι μεγάλη, είναι υπαρκτή και δεν πρέπει να την υποτιμούμε.

Οφείλουμε να επανεξετάσουμε αμέσως πτυχές της πολιτικής μας, της πορείας μας, της προσέγγισης και της στρατηγικής, που ακολουθούμε για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Χρειάζεται να τολμήσουμε τις μεγάλες αλλαγές, τις δύσκολες αποφάσεις, να στοιχηθούμε όλοι, και σαν άτομα, και σαν συλλογικότητες, στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου με στόχο τη διάσωση της χώρας».

Το μήνυμα αυτό έστειλε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Eurobank EFG κ. Ν. Καραμούζης στο φόρουμ για την παρουσίαση των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι πλέον διαθέσιμα για την ενίσχυση και στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων διοργάνωσαν ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG στη Θεσσαλονίκη. Τη συζήτηση για την κατάσταση της οικονομίας, τις προοπτικές εξόδου από την κρίση συντόνισε ο κ. Π. Καψής, διευθύνων σύμβουλος του ΔΟΛ.

Ο κ. Καραμούζης στην παρέμβασή του πρότεινε την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για τη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων και τη στήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών. Συγκεκριμένα ανέφερε «οι μεγάλες ελληνικές Τράπεζες θα μπορούσαν να αναλάβουν αμέσως την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας ανεξάρτητης ιδιωτικής εταιρίας Venture Capital με επαγγελματική και έμπειρη διοίκηση. Η μετοχική συμμετοχή και τα κεφάλαια θα μπορούσαν να προέλθουν αρχικά από τρεις πηγές: τις Τράπεζες, το ΕΣΠΑ και ιδιωτικούς επενδυτικούς φορείς».

Στο χαιρετισμό του για την εκδήλωση ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δ. Δασκαλόπουλος σημείωσε: «Ζούμε στην εποχή της καινοτομίας, για την ακρίβεια της τεχνολογικής προόδου που προχωρά με γρήγορες και μεγάλες δρασκελιές, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα της ανθρώπινης δράσης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε απρόσμενο ότι η καινοτομία έφτασε και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Χωρίς αμφιβολία, η χρηματοδότηση της καινοτομίας είναι, ίσως, μία από τις πιο δύσκολες αποστολές του τραπεζικού συστήματος. Κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου, θερμοκοιτίδες για νέες επιχειρήσεις, εξειδικευμένα επιχειρηματικά κεφάλαια, εξειδικευμένοι επενδυτικοί οργανισμοί, συνθέτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο χρηματοδοτικών εργαλείων, που αναδέχεται το αυξημένο ρίσκο της επένδυσης στην καινοτομία και πολύ συχνά αμείβεται πλουσιοπάροχα για τη διορατικότητά του». Σύμφωνα με τον κ. Δασκαλόπουλο, η χρηματοδότηση της καινοτομίας είναι σε τεράστιο βαθμό θέμα διαίσθησης και οραματισμού και λιγότερο θέμα εμπειρίας και κανόνων.

Στην ανοιχτή δημόσια συζήτηση την οποία συντόνισε ο κ. Καψής, ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, ο ακαδημαϊκός κ. Στ. Κριμιζής, επισήμανε ότι «ελάχιστοι ιδιωτικοί φορείς επιχειρούν χρηματοδότηση πανεπιστημιακών εργαστηρίων για να διεξάγουν επιστημονική έρευνα σχετική με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οι φοιτητές δεν το επιτρέπουν και οι καθηγητές δεν τολμούν να το δεχτούν, αν και ορισμένοι είναι σιωπηρά θετικοί.» «Ο νέος νόμος για την ανώτατη εκπαίδευση», είπε ο κ. Κριμιζής, «δημιουργεί συνθήκες για να αλλάξει αυτή η ελληνική “ιδιαιτερότητα” που έχει αποδειχθεί εμπόδιο για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης οικονομίας».

Ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) κ. Αθ. Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στην εμπειρία δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από το προσωπικό του ΕΚΕΤΑ και στα ελλείμματα του ισχύοντος πλαισίου ανάπτυξης. Ο κ. Κωνσταντόπουλος σημείωσε ιδιαίτερα τις ανάγκες των νέων επιχειρήσεων για κεφάλαια ώστε να κατοχυρώνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους δραστηριότητας (Intellectual Property portfolio/seed) και για τη δημιουργία επιχειρηματικών σχημάτων προς υλοποίηση καινοτόμων ερευνητ ικών ιδεών στην παραγωγή (start-up). Επίσης, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες και τις προοπτικές που δημιουργούνται από νέες τεχνολογίες, οι οποίες αναπτύσσονται στο ΕΚΕΤΑ και συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας.»

Η δημιουργία της «πιο ανταγωνιστικής οικονομίας του κόσμου βασισμένης στη γνώση» είναι ο κεντρικός στόχος της Ε.Ε. με τη στρατηγική της Λισσαβόνας, που ωστόσο έχει δεχθεί τον αντίκτυπο της διεθνούς κρίσης. Ο κ. Δ. Κορπάκης, Προϊστάμενος Διοικητικής Μονάδας C5 της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογράμμισε ότι «καθώς βγαίνουμε από την κρίση σε συνθήκες οξύτατου παγκόσμιου ανταγωνισμού, αντιμετωπίζουμε την καινοτομία σαν μια επείγουσα αναγκαιότητα. Εάν δεν μετατρέψουμε την Ευρώπη σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση για την καινοτομία, οι οικονομίες των χωρών μας θα υποστούν μαρασμό, ενώ ιδέες και ταλέντα θα πάνε χαμένα». «Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και για την οικοδόμηση δικαιότερων και οικολογικότερων κοινωνιών», είπε ο κ. Κορπάκης και πρόσθεσε πως «η ριζική αλλαγή των επιδόσεων της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας είναι ίσως ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσουμε ποιοτικά καλύτερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας οι οποίες θα αντέξουν περισσότερο στις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης.»

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών κ. Δ. Τσίγκος αναφέρθηκε στην νέα επιχειρηματικότητα ως κύριο παράγοντα εξόδου της Ελλάδας από την κρίση, με έμφαση στη διάσταση του τόπου, της γεωοικονομίας, του συμβολικού και ανθρώπινου κεφαλαίου.

SHARE