>«Ναι» στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας από την Ε.Ε.

>
Tο πράσινο φως για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ATEbank άναψε η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι με αυτό η τράπεζα θα αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Όπως προβλέπει το σχέδιο, η τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,26 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της οποίας το Δημόσιο θα καλύψει τα 1,14 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμα τη σταδιακή μείωση των στοιχείων ενεργητικού κατά τουλάχιστον 25% έως το 2013 και τη μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 25% επίσης.

«Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας περιλαμβάνει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της τράπεζας και τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού», δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ, Χοακίν Αλμούνια.

SHARE