>Νέο επενδυτικό και ασφαλιστικό πρόγραμμα "Εμπορική Εισόδημα +, 4η Έκδοση"

>
Συνεχίζοντας την επιτυχή διάθεση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων τους εντός του 2010, η Εμπορική Τράπεζα και η Credit Agricole Life προχώρησαν στην 4η έκδοση του επενδυτικού προγράμματος “Emporiki Εισόδημα+”, το οποίο ανήκει στη σειρά προγραμμάτων εφάπαξ καταβολής τύπου Unit Linked.

Το “Emporiki Εισόδημα+, 4η Έκδοση” εξασφαλίζει 100% το κεφάλαιο στη λήξη της επένδυσης, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα για υψηλό ετήσιο εισόδημα.

Συγκεκριμένα, το “EmporikiΕισόδημα+, 4η Έκδοση” έχει 10-ετή διάρκεια και μπορεί να δεχθεί την επένδυση οποιουδήποτε ποσού από €5.000. Η επένδυση τοποθετείται σε Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο που επενδύει σε ένα ειδικό ομόλογο, οι αποδόσεις του οποίου σχετίζονται με την πορεία του Δείκτη Eurostoxx50. Έχει ετήσια σταθερή απόδοση 2,50% για τα δύο πρώτα χρόνια της επένδυσης και δυνατότητα ετήσιας απόδοσης έως και 7,30% από τον τρίτο χρόνο και μέχρι τη λήξη της επένδυσης. Η απόδοση αποδίδεται στον πελάτη κάθε χρόνο και καταβάλλεται στον λογαριασμό του.

SHARE