>Νέος πρόεδρος της Proton Bank ο Daniel Vern Speckhard

>
Καθήκοντα μη εκτελεστικού προέδρου της Proton Bank αναλαμβάνει ο Daniel Vern Speckhard, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ειιδκότερα, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας το Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του, κ. Λαυρέντιου Λαυρεντιάδη, κας Ελένης Σκούρα και κας Γραμματικής Αρβανίτη, εξέλεξε την 31.01.2011, τους κ.κ. Daniel Vern Speckhard, Rudolf Eduard Oldeman και Σταύρο Πρόδρομο Λαζαρίδη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.

Το Δ.Σ. μετά τις παραπάνω αντικαταστάσεις ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τα μέλη του σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, ως εξής:

1. Daniel Vern Speckhard του Thomas, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Σταύρος – Πρόδρομος Λαζαρίδης του Κυριάκου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Αντώνιος Αθανάσογλου του Ιορδάνη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
4. Rudolf Eduard Oldeman του Rudolf, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Αθανάσιος Παπασπηλίου του Ιωάννη, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
6. Δημήτριος Σαραμαντής του Γεωργίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
7. Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
8. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Θεόδωρος Ασημακόπουλος του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Παναγιώτης Αλεξάκης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Γεράσιμος Σαπουντζόγλου του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

SHARE