>Νέες πρωτοβουλίες από την Εθνική για ενίσχυση του πιστωτικού συστήματος

>
Η Εθνική Τράπεζα εγκαίρως διείδε τις εξελίξεις στον πιστωτικό τομέα και πρώτη από όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες σχεδίασε και ολοκληρώνει το φιλόδοξο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσής της, πέτυχε να ανοίξει γραμμές με τις διεθνείς αγορές 5 δισ. ευρώ με εγγύηση τίτλους της Ελληνικής Δημοκρατίας, μειώνοντας την εξάρτησή της από τη ρευστότητα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ανέλαβε πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση και ενίσχυση του ελληνικού πιστωτικού συστήματος μέσα από τη συνένωση δυνάμεων, πρόταση της οποίας η ορθότητα επιβεβαιώνεται από τις ίδιες τις εξελίξεις, αναφέρει ο κ.Ταμβακάκης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ τονίζει ότι η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της χώρας μας που σέβονται τη συναλλακτική ηθική και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αναγνωρίζοντας ότι η ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας προϋποθέτει τράπεζες-αρωγούς στην προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι συνέπειες της κρίσης και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες από τη προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στα νέα δεδομένα.

Η Εθνική Τράπεζα συνέχισε να εφαρμόζει με συνέπεια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 την στρατηγική της για την αντιμετώπιση της κρίσης, σημειώνοντας επιτυχίες σε όλους τους βασικούς άξονες στρατηγικής της.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο κ.Ταμβακάκης βελτιώθηκε η ποιότητα των συνθηκών ρευστότητας του Ομίλου, διατηρήθηκε η υψηλή κεφαλαιακή βάση όπως αυτή αποτυπώνεται στον δείκτη βασικών ίδιων κεφαλαίων 12,9%, ενισχύθηκε η προ προβλέψεων κερδοφορία, κυρίως μέσω της δραστικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων και τέλος συνεχίστηκε η ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων της Τράπεζας σε χώρες όπου η οικονομική συγκυρία βελτιώνεται ή έχει ήδη βελτιωθεί σημαντικά, όπως στην Τουρκία, ώστε να διατηρηθεί η υγιής ανάπτυξη τους και η επιτυχής διασπορά των πηγών κερδοφορίας του Ομίλου.

Η Εθνική σχεδιάζει να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ελληνικού πιστωτικού συστήματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ώστε η Τράπεζα να είναι δυνατή και να έχει δυναμική παρουσία την ώρα της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Ώρα που δεν θα μακρύνει αν όλοι, με ευθύνη, σε πνεύμα εθνικής συνεννόησης και αλληλεγγύης, κάνουμε αυτό που πρέπει, τονίζει ο Απόστολος Ταμβακάκης

SHARE