Νέα “φωνή” στη βιομηχανία – Ο ΣΕΒ ασχολείται κυρίως με τράπεζες και υπηρεσίες – Ποιοί συμμετέχουν

«Ο στόχος δεν είναι η δημιουργία ακόμη ενός συνδέσμου. Πρόκειται για μια σύμπραξη ομάδας μεταποιητικών βιομηχανιών και περιφερειακών βιομηχανικών συνδέσμων για την ενίσχυση της θέσης της βιομηχανίας στην οικονομία και στην κοινωνία», αναφέρει εκπρόσωπος του νέου φορέα.

Nέο συλλογικό όργανο για την εκπροσώπηση της βιομηχανίας έκανε την εμφάνιση του στο οικονομικό προσκήνιο.
Πρόκειται για την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη».

Πλαισιώνεται από ηχηρά ονόματα του κλάδου και περιφερειακούς βιομηχανικούς συνδέσμους της χώρας και  θα λειτουργεί συμπληρωματικά του ΣΕΒ.

Στα ιδρυτικά μέλη της «Ελληνικής Παραγωγής» περιλαμβάνονται μερικές από τις πιο δυναμικές και εξωστρεφείς βιομηχανίες της χώρας, αλλά και παραδοσιακά ονόματα της μεταποίησης. Ο όμιλος Βιοχάλκο συμμετέχει με δύο βιομηχανίες του, την ΕΛΒΑΛ και τη ΧΑΛΚΟΡ. Ιδρυτικά μέλη είναι επίσης η ΑΓΕΤ Ηρακλής, οι Ελληνικοί Λευκόλιθοι, η ΕΛΜΙΝ Βωξίτες, η Κλωστοϋφαντουργία Επίλεκτος, η χαρτοποιία ΠΑΚΟ – Αναστάσιος Κολιόπουλος καθώς και 4 περιφερειακοί βιομηχανικοί σύνδεσμοι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

Η επιχειρηματική κοινότητα της περιφέρειας αισθάνεται ότι ο ΣΕΒ δεν παρακολουθεί με την αναγκαία προσοχή το σφυγμό  των παραγωγικών επιχειρήσεων όλης της χώρας, έχοντας επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στα θέματα «υψηλής πολιτικής» που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα διαφόρων κλάδων όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Κυρίαρχος στόχος της εταιρείας «Ελληνική Παραγωγή», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην πρώτη επίσημη ανακοίνωσή της, είναι η ανάδειξη και η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας, που θα διασφαλίζει ισχυρή και βιώσιμη οικονομία, ισόρροπη ανάπτυξη, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, προώθηση της τεχνολογικής προόδου και της καινοτομίας, εξωστρέφεια και προστασία του περιβάλλοντος. «Ο στόχος δεν είναι η δημιουργία ενός ακόμη Συνδέσμου. Πρόκειται για μια σύμπραξη ομάδας μεταποιητικών βιομηχανιών και περιφερειακών βιομηχανικών συνδέσμων για την ενίσχυση της θέσης της βιομηχανίας στην οικονομία και στην κοινωνία»

Στην πραγματικότητα εδώ και μία δεκαετία ο ΣΕΒ έχει διευρυνθεί και αποκτήσει έναν πολυσυλλεκτικό ρόλο, με αποτέλεσμα να έχει απομακρυνθεί από τη σύστασή του, τη βιομηχανία. Η φωνή τής βιομηχανίας διυλίζεται μέσα στους πολλούς φορείς που εκπροσωπεί ο ΣΕΒ, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δραματική υποβάθμιση του ρόλου της

«Η βιομηχανία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση αλλά έχει μπει στην άκρη. Πρέπει να αναδείξουμε την κρισιμότητα και τη σημασία της βιομηχανίας, να αλλάξουμε την νοοτροπία του Ελληνα που έχει στραφεί στο “αντι-βιομηχανία”, να παράγουμε. Δεν μπορεί οι εισφορές στη βιομηχανία να είναι υψηλότερες στην Ελλάδα απ’ όλο τον κόσμο και στις υπηρεσίες χαμηλότερες. Η βιομηχανία μπορεί να αποτρέψει τις εισαγωγές και να ενισχύσει τις εξαγωγές.
Η πλευρά της μεταποίησης επισημαίνει επίσης το έλλειμμα στρατηγικής της χώρας για τους στόχους στήριξης της βιομηχανίας, που από το 2014 έχει θέσει η Ε.Ε. για συμμετοχή της μεταποίησης στο 20% του ΑΕΠ μέχρι το 2020.

Βέβαια οι ίδιοι οι ιδρυτές της «Ελληνικής Παραγωγής», σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι δεν επιδιώκουν να δημιουργήσουν τον αντι-ΣΕΒ, αλλά ότι θεωρούν πως είναι αναγκαία η ανάδειξη των προβλημάτων και του ρόλου της μεταποιητικής βιομηχανίας για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την οριστική έξοδο από την κρίση.

SHARE