>Νέα σειρά προθεσμιακών καταθέσεων «Emporiki ΠΡΟηγούμαι»

>
Η Εμπορική Τράπεζα, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες αποταμιευτικές και επενδυτικές ανάγκες των καταθετών για υψηλές αποδόσεις στα διαθέσιμα κεφάλαιά τους σε συνδυασμό με 100% εγγύηση του κεφαλαίου, λανσάρει τη νέα σειρά προθεσμιακών καταθέσεων «Emporiki ΠΡΟηγούμαι».
Συγκεκριμένα, η σειρά προθεσμιακών καταθέσεων «Emporiki ΠΡΟηγούμαι» συνδυάζει την προκαταβολή των τόκων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας στους καταθέτες ένα σημαντικό εισόδημα άμεσα, παράλληλα με την επιβράβευσή τους, μέσω της καταβολής επιπλέον τόκων στη λήξη της κατάθεσης. Η νέα σειρά προθεσμιακών καταθέσεων Emporiki ΠΡΟηγούμαι αποτελείται από 2 προϊόντα, το «Emporiki ΠΡΟηγούμαι +1» και το «Emporiki ΠΡΟηγούμαι +2», ενώ το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι €50.000.
Το «Emporiki ΠΡΟηγούμαι +1» είναι 12μηνης διάρκειας με προνομιακό επιτόκιο 3,60%, και οι καθαροί τόκοι προκαταβάλλονται στην επέτειο του 1ου μήνα από την έναρξη της κατάθεσης. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης διατηρήσει την προθεσμιακή κατάθεση μέχρι τη λήξη της, κερδίζει επιπλέον τους τόκους ενός ημερολογιακού μήνα και το ετησιοποιημένο επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 3,90%.
Το «Emporiki ΠΡΟηγούμαι +2» είναι 24μηνης διάρκειας με προνομιακό επιτόκιο 3,80%, και η προκαταβολή των καθαρών τόκων της διετίας γίνεται σε ίσες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης διατηρήσει την προθεσμιακή κατάθεση μέχρι το τέλος της διετίας, κερδίζει επιπλέον τους τόκους δύο ημερολογιακών μηνών και το ετησιοποιημένο επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 4,12%.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους καταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας, στο www.emporiki.gr ή στα τηλέφωνα 801 11 11 247 από σταθερό και 210 6505000 από κινητό ή από το εξωτερικό.

SHARE