>Νέα μείωση των τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο

>

Περαιτέρω πτώση εμφάνισε η πιστωτική επέκταση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρατηρήθηκε αρνητική καθαρή ροή χρηματοδότησης, δηλαδή οι αποπληρωμές δανείων ξεπέρασαν τις νέες εκταμιεύσεις, ύψους 1,05 δισ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, σε ετήσια βάση, μειώθηκε κατά 2,2% έναντι 1,3% τον Αύγουστο.

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις το Σεπτέμβριο του 2011 ήταν αρνητική κατά 584 εκατ. ευρώ (Σεπτέμβριος 2010: θετική καθαρή ροή 1.174 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -0,9% από 0,5% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: 1,1%).

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 108 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα (Σεπτέμβριος 2010: θετική καθαρή ροή 133 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -5,1% από -4,0% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: 0,3%).

Αρνητική κατά 367 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Σεπτέμβριο του 2011, έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής κατά 111 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2010.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να σημειώσει περαιτέρω μείωση (Σεπτέμβριος 2011: -3,1%, Αύγουστος 2011: -2,9%, Δεκέμβριος 2010: -1,2%).

SHARE