Νάκας: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31/5 για την εκλογή νέου ΔΣ

Στις 31 Μαΐου, στις 09:00, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Φίλιππος Νάκας.

Το θέμα της συνέλευσης είναι η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.

SHARE