Μoody’s: Credit positive για την Attica Bank η συμφωνία με την Aldridge για τα «κόκκινα» δάνεια

«Credit Positive» για την Attica Bank χαρακτηρίζει ο οίκος Moody’s, την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 1,33 δισ. ευρώ, στην Aldridge EDC αλλά και την κάλυψη  του δυσμενούς σεναρίου της ΑΜΚ.

Η απόφαση για την πώληση των NPLs εντάσσεται στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών 70 εκατ. ευρώ που έμεναν ακάλυπτες από την ανακεφαλαιοποίηση του 2015.

Η Moody’s επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτίμηση της ΤτΕ τον Οκτώβριο του 2015, η Attica Bank είχε κεφαλαιακό έλλειμμα της 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 1,021 δισ. στο δυσμενές σενάριο.

Αυτά τα κεφαλαιακά ελλείμματα μειώθηκαν στα 584 εκατ. για το βασικό σενάριο και στα 749 εκατ. για το δυσμενές, μετά την έγκριση ορισμένων κεφαλαιακών μέτρων.

Το κεφαλαιακό έλλειμμα θα καλυφθεί ως αποτέλεσμα της συμφωνίας με την AEDC, σχολιάζει ο οίκος αξιολόγησης, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ( Core Tier 1),  να φτάνει το 17%. Ωστόσο, διευκρινίζει η Moody’s, το 75% του δείκτη core tier 1 αφορά αναβαλλόμενη φορολογία DTA και DTC.

Ο οίκος θεωρεί πως η Attica Bank διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, ήτοι 60,8% του χαρτοφυλακίου της τον Δεκέμβριο 2016.

SHARE