>Μνημόνιο συνεργασίας με την China Development Bank υπέγραψε η Τράπεζα Κύπρου

>
Μνημόνιο συνεργασίας με την China Development Bank Corporation υπέγραψε στις 18 Ιανουαρίου το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου όπως πληροφορήθηκε το www.nextdeal.gr. H China Development Bank Corporation είναι κρατικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός, που στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των εξωτερικών σχέσεων της Κίνας με τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες μέσα από την παροχή οικονομικής στήριξης των συναλλαγών. Στο τέλος του 2009, το σύνολο ενεργητικού της China Development Bank Corporation ανερχόταν σε €522 δις. και τα δάνεια σε πελάτες σε €427 δις.

Κύριος σκοπός της συνεργασίας είναι η από κοινού χρηματοδότηση επενδύσεων ιδιαίτερα στους τομείς της ναυτιλίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αναπτυξιακών έργων που θα ενδυναμώσουν έμπρακτα την οικονομική συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Κίνας.

Η συνεργασία με την China Development Bank Corporation είναι το πρώτο βήμα της Τράπεζας Κύπρου στην υποσχόμενη Κινέζικη αγορά.

SHARE