>Μια στις τρεις επιχειρήσεις δρομολογεί απολύσεις στην Κύπρο

>
Ποσοστό 35% των επιχειρήσεων στην Κύπρο, δηλαδή οριακά υψηλότερο από 1 στις 3 επιχειρήσεις, θα προχωρήσει σε απολύσεις κατά τους επόμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) μεταξύ των μελών της, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΟΕΒ, εκ του συνόλου του προσωπικού που απασχολούν οι επιχειρήσεις οι οποίες απάντησαν θετικά στο ερώτημα περί μείωσης προσωπικού, θα απολυθεί ποσοστό 11,6% των εργαζομένων που απασχολούν.

Ποσοστό 74% των επιχειρήσεων, απάντησαν ότι διατήρησαν το προσωπικό τους (χωρίς απολύσεις) κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ ποσοστό 22% κατέγραψε μεταξύ 10-20% μείωση κύκλου εργασιών κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ποσοστό 15% είχαν μεταξύ 21-30% μείωση κύκλου εργασιών και ποσοστό 16% είχαν περισσότερο από 40% μείωση κύκλου εργασιών.

Από την έρευνα συμπεραίνεται ότι μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 30% ή τρείς στις δέκα επιχειρήσεις δεν παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών κατά τους τελευταίους 12 μήνες, δηλαδή επτά στις δέκα επιχειρήσεις παρουσίασαν μείωση κύκλου εργασιών κατά τους τελευταίους 12 μήνες”.

Στην έρευνα της ΟΕΒ καταγράφονται και εισηγήσεις των μελών της Ομοσπονδίας για στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μεταξύ αυτών, είναι η λήψη μέτρων για βελτίωση εισπράξεων και ρευστότητας αγοράς, η μείωση κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για επιχειρήσεις, η μείωση και απλοποίηση της γραφειοκρατίας σε κυβερνητικά τμήματα, η εξασφάλιση χαμηλότοκων δανείων μέσω της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η μείωση της φορολογίας για ακίνητα, η παγιοποίηση και σταδιακά μείωση του κρατικού μισθολογίου και τέλος η προώθηση έργων ανάπτυξης.

Στην έρευνα απάντησαν 113 επιχειρήσεις μέλη της ΟΕΒ και μέλη επιχειρηματικών συνδέσμων που ανήκουν στη δύναμη της ΟΕΒ.

Η ΟΕΒ αναφέρει πως αν η έρευνα πραγματοποιείτο μετά την καταστροφή στο Μαρί τα αποτελέσματα πιθανότατα να ήταν δυσμενέστερα και εξηγεί ότι η πλειοψηφία των απαντήσεων έφτασε στην ΟΕΒ πριν την ημερομηνία αυτή.

SHARE