>Με 20 δις θα συμμετάσχουν οι ελληνικές τράπεζες στην επιμήκυνση χρέους

>

Στα 60,268 δις ευρώ διαμορφώνονται τα χαρτοφυλάκια ομολόγων των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών που συμμετείχαν στα stress tests μαζί με τα δάνεια που έχουν χορηγήσει στο ελληνικό κράτος η Εθνική και η ΑΤΕ.

Από τα πλέον αξιοσημείωτα είναι ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά τα έντοκα στα 6,125 δις ευρώ απόρροια της απόφασης της ΕΚΤ να δέχεται μόνο ως εγγύηση τον μέσο όρο των τελευταίων 4 μηνών. Ως εκ τούτου οι τράπεζες έχουν αυξήσει τα χαρτοφυλάκια τους ώστε σταθερά να διαθέτουν αρκετά έντοκα γραμμάτια ώστε να γίνονται αποδεκτά από την ΕΚΤ.
Όμως το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών για διάστημα από 1 έως 5 χρόνια διαμορφώνονται στα 31,558 δις ευρώ.
Με βάση τις ευρύτερες συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την αναδιάταξη του χρέους αν προχωρήσει η διαδικασία επιμήκυνσης και δεν επιλεγεί η λύση της επαναγοράς χρέους και περιοριστεί η αναδιάταξη έως το 2014 τότε τα ομόλογα που έχουν να εισφέρουν οι ελληνικές τράπεζες είναι Εθνική 3,425 δις ευρώ, Alpha 3,8 δις ευρώ, Eurobank 3,09 δις ευρώ, Πειραιώς 3,1 δις ευρώ το ΤΤ 1,25 δις ευρώ, η ΑΤΕ 3,868 δις ευρώ η Κύπρου 335 εκατ και η Marfin 1,180 δις ευρώ.
Το σύνολο δηλαδή 20 δις ευρώ. Αυτά τα 20 δις ευρώ θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους αφού λήγουν σε διάστημα από 1 έως 3 χρόνια.

Δομή χαρτοφυλακίων ομολόγων ελληνικών τραπεζών

Ποσά σε δις ευρώ

Τράπεζες

Έντοκα

1 – 5 έτη

Ομόλογα

Ομολ+δάνεια

Εθνική

1,5

6,679

12,883

18,790

Alpha

0,888

3,809

5,475

5,475

Eurobank

0,741

4,420

8,799

8,799

Πειραιώς

0,935

6,836

8,221

8,221

ΑΤΕ Bank

0,643

5,522

4,350

7,850

TT

0,995

1,956

5,313

5,313

Κύπρου

0,332

0,941

2,407

2,407

Marfin PB

0,091

1,395

3,407

3,407

Σύνολο

6,125

31,558

50,855

60,268

SHARE