>Με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 5% τα τεστ αντοχής

>
Με πολύ πιο αυστηρά κριτήρια θα διεξαχθούν τα τεστ αντοχή των ευρωπαϊκών τραπεζών. Την περασμένη Παρασκευή η European Banking Authority ανακοίνωσε ότι ο τα επικείμενα stress tests απαιτούν από τις ευρωπαϊκές τράπεζες να έχουν συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας στο 5%.

Συγκεκριμένα, ίοπως ανακοίνωσε η ΕΒΑ οι Ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να έχουν δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) πάνω από 5% με την παραδοχή ύφεσης για δύο συνεχή χρόνια, προκειμένου να περάσουν τα τεστ αντοχής.

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή τα ονόματα των 90 τραπεζών που θα υποβληθούν στα τεστ προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που θα καθορίσουν ποιες θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου, σε πώληση περιουσιακών στοιχείων ή σε μείωση του χαρτοφυλακίου των δανείων τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε ένα αντίξοο οικονομικό σενάριο.

SHARE