>Μειώθηκαν εκ νέου οι καταθέσεις των τραπεζών τον Ιανουάριο

>
Τελικώς ούτε ο Ιανουάριος του 2011 κατάφερε να ανακόψει την σχεδόν διαμορφούμενη τάση της μείωσης δηλαδή της καταθετικής βάσης των ελληνικών τραπεζών.
Με βάση εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών οι καταθέσεις μειώθηκαν εκ νέου τον Ιανουάριο σε σχέση με την τεχνικώς καλύτερη εικόνα του Δεκεμβρίου του 2010.

Κάθε Δεκέμβριο κατατίθενται οι τόκοι των καταθέσεων και επιχειρούνται λογιστικές ωραιοποιήσεις στα ταμειακά διαθέσιμα των εταιριών.
Έτσι κάθε Δεκέμβριο παρατηρείται μια σχετικώς διαφοροποιημένη εικόνα στις καταθέσεις που δεν είναι αντιπροσωπευτική.
Με βάση πληροφορίες τον Ιανουάριο οι καταθέσεις συνέχισαν να μειώνονται προς τα 207 με 207,5 δις ευρώ.
Τον Νοέμβριο οι καταθέσεις μειώθηκαν στα 208,862 δις ευρώ.
Η μείωση των καταθέσεων, έως τώρα στο σύστημα έχει φθάσει στα 30 δις ευρώ ενώ με βάση τις εκτιμήσεις θα φθάσει στα 38 με 40 δις ευρώ έως το τέλος του 2011 ή 10 δις ευρώ λιγότερες καταθέσεις δηλαδή 198 με 200 δις ευρώ.
Οι καταθέσεις αποδεικνύουν τον εσωτερικό πλούτο της χώρας των επιχειρήσεων και το νοικοκυριών.
Ο πλούτος αυτός που είναι πραγματικός σε ρευστό μειώνεται και αυτό αντικατοπτρίζει την μείωση του πλούτου της χώρας.
Οι εταιρίες μειώνουν τις καταθέσεις τους αλλά κυρίως τα νοικοκυριά καθώς πλέον υποχρεώνονται να τρώνε από τα έτοιμα.
Των νοικοκυριών οι καταθέσεις βρίσκονται στα 173,43 δις ευρώ από 196,86 δις ευρώ αρχές του 2010 δηλαδή μείωση 23 δις ευρώ.
Στα νοικοκυριά η μείωση των καταθέσεων συνεχίζει να είναι μεγάλη.
Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι η μείωση των καταθέσεων δεν αποδίδεται πλέον σε εκροή αλλά κυρίως σε δαπάνη στο εσωτερικό της χώρας.
Χρειάζεται επειγόντως αναπτυξιακή προοπτική, ώστε να σταματήσει η κατανάλωση των έτοιμων δηλαδή των καταθέσεων….

SHARE