>Μείωση λειτουργικού κόστους 5% "δείχνουν" τα τρίμηνα των τραπεζών

>
Μείωση του λειτουργικού τους κόστους της τάξεως του 5% αναμένεται να δείξουν οι τράπεζες στα αποτελέσματα του φετινού α΄ τριμήνου που θα ανακοινωθούν από την ερχόμενη εβδομάδα.

Προχωρώντας σε κλείσιμο και συγχωνεύσεις καταστημάτων, μετεγκατάσταση σε κτίρια φθηνότερου κόστους, επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων και προμηθειών, δραστική μείωση των δαπανών για την προώθηση προϊόντων και περικοπές στα έξοδα που συνδέονται με την παραγωγή και ανάπτυξη τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, εσωτερική αναδιάρθρωση τμημάτων και εργασιών, καθώς και σε μειώσεις αμοιβών και προσωπικού, οι τράπεζες επιχειρούν να αντισταθμίσουν τη μείωση των εσόδων και να ανταποκριθούν στις επιταγές της ΕΚΤ που έχει ζητήσει μείωση του λειτουργικού κόστους της τάξεως του 10%.

Σημειώνεται ότι η μείωση των λειτουργικών εξόδων δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής μέσω γενικευμένης μείωσης των αμοιβών ή απολύσεις προσωπικού, αλλά κυρίως μέσω της αναδιάρθρωσης των δικτύων ή την αποχώρηση εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης, η οποία αφορά μέχρι στιγμής, κατά τις πληροφορίες του Capital.gr, περίπου το 2%-2,5% των απασχολουμένων στις τράπεζες. Όσο για τις μειώσεις μισθών, αφορούν έως τώρα μόνο υψηλόβαθμα στελέχη, από βαθμίδα γενικού διευθυντή και άνω, καθώς και τις αμοιβές στελεχών των θυγατρικών του εξωτερικού.

Στη χρήση 2010 τα λειτουργικά έξοδα των τραπεζών μειώθηκαν κατά 220 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 3,6% και διαμορφώθηκαν στα 5,91 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες προσωπικού έδειξαν μείωση κατά 133 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 3,7%, στα 3,47 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα μείωσε το κόστος λειτουργίας της στην Ελλάδα κατά 7% στα 1,54 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες για το προσωπικό περιορίστηκαν κατά 8% στο 1,07 δισ. ευρώ. Στη φετινή χρονιά, η Εθνική αναμένεται να συγχωνεύσει περίπου δέκα καταστήματα, ενώ προχωρεί και σε μαζική επαναδιαπραγμάτευση των ενοικίων των καταστημάτων.

Η Eurobank μείωσε πέρυσι τα λειτουργικά της έξοδα στην Ελλάδα κατά 4,3%, στα 829 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο ομίλου η μείωση κινήθηκε στο 3%. Η τράπεζα υλοποιεί από το 2009 τριετές πρόγραμμα για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, το οποίο θα ολοκληρωθεί φέτος με στόχο η μείωση των λειτουργικών δαπανών να φτάσει τα 200 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 12% σε σχέση με το 2008.

Σημειώνεται ότι τον πιο φιλόδοξο στόχο για τη μείωση του λειτουργικού της κόστους έχει θέσει η Αγροτική Τράπεζα, καθώς το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υλοποιεί η διοίκησή της στοχεύει σε μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 25% μέχρι τα τέλη του 2013.

SHARE