>Μίνι stress test με υπογραφή BlackRock

>

Από τον Σεπτέμβριο πιάνει δουλειά η BlackRock Solutions, η εταιρεία που όρισε η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα απέναντι στην τρόικα για να αξιολογήσει τα δανειακά χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών και να υπολογίσει τυχόν ζημιές από την αδυναμία των δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν το χρέος τους.

Τα συμπεράσματα της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να κάνει τους δικούς της υπολογισμούς η Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις αντοχές των ελληνικών τραπεζών σε ό,τι αφορά τα όρια κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.

Το έργο της BlackRock Solutions θα είναι ανάλογο με αυτό που έκανε η εταιρεία στην Ιρλανδία. Και εκεί στο πλαίσιο των υποχρεώσεων απέναντι στην τρόικα, η Κεντρική Τράπεζα ανέθεσε στην BlackRock Solutions να αξιολογήσει τα χαρτοφυλάκια δανείων των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας και συγκεκριμένα των Allied Irish Banks, Bank of Ireland, EBS Building Society και Irish Life & Permanent. Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι κάθε μία χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και το τραπεζικό σύστημα τις δικές του ιδιαιτερότητες, συνεπώς τα μοντέλα διάγνωσης προσαρμόζονται.

Στην Ιρλανδία πάντως, η Blackrock διείσδυσε «βαθιά» στα δάνεια των τραπεζών – είναι από αυτά που φοβούνται οι έλληνες τραπεζίτες γιατί ισοδυναμεί με αυστηρό έλεγχο – και έβγαλε ορισμένα συμπεράσματα για τις προβλέψεις που έπρεπε να διενεργήσουν οι τράπεζες την περίοδο 2011-2013 με βάση δύο σενάρια (ένα βασικό και ένα αυστηρό).

Σύμφωνα με τη μελέτη και το αυστηρό σενάριο, η BlackRock υπολόγισε προβλέψεις ύψους 40,1 δισ. ευρώ σε σύνολο δανείων 273,938 δισ. που είχαν χορηγήσει και οι τέσσερις τράπεζες ή ποσοστό 14,6% του συνόλου (ανάλογο είναι το ποσό που έχει χορηγήσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα).

Στη συνέχεια, η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας στηριζόμενη σε δικές της παραδοχές και μοντέλα μακροοικονομικών εκτιμήσεων για την πορεία της οικονομίας της Ιρλανδίας, αποδέχτηκε το 69% των προβλέψεων της BlackRock, υπολογίζοντας ότι οι τράπεζες έπρεπε να διενεργήσουν προβλέψεις 27,7 δισ. ή 10,1% επί της ονομαστικής αξίας των δανείων.

Το εντυπωσιακό είναι – και αυτό έχει τη σημασία του και για τις ελληνικές τράπεζες – ότι οι ίδιες οι τράπεζες είχαν υποτιμήσει το ύψος των προβλέψεων. Σύμφωνα με τους δικούς τους υπολογισμούς, έπρεπε να διενεργήσουν προβλέψεις 22,2 δισ. ευρώ ή 8,1% του συνόλου. Αυτή η διαφοροποίηση έχει τη σημασία της δεδομένου ότι και οι ελληνικές τράπεζες υποτιμούσαν διαχρονικά το ύψος των προβλέψεων. Μόνο η Εμπορική Τράπεζα και η Γενική Τράπεζα όταν πέρασαν στα χέρια των Γάλλων, της Credit Agricole και της Societe Generale αντίστοιχα, διενήργησαν μεγάλες προβλέψεις, εμφανίζοντας πολύ μεγάλες ζημιές.

ΧΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ

SHARE