Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ: “Πρόκληση” η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών χωρίς κούρεμα καταθέσεων

katseli-2Τις τέσσερις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, σήμερα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παρουσίασε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο ετήσιο δείπνο «B2B Business», που διοργάνωσε, στις 23/9/2015, το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο. 

Ειδικότερα, οι τέσσερις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τη Λούκα Κατσέλη, είναι οι εξής:

– Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2015 χωρίς «κούρεμα» καταθέσεων ανεξαρτήτως ποσού.

– Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς καταθέτες, όπου προϋπόθεση είναι η πολιτική σταθερότητα, αλλά και η εμπέδωση κλίματος αξιοπιστίας και φερεγγυότητας των τραπεζών απέναντι στους πελάτες τους.

– Η αποτελεσματική ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής και εταιρικής τραπεζικής, όπου οι τράπεζες ήδη προσφέρουν σημαντικά προϊόντα ρυθμίσεων, αλλά χρειάζονται περαιτέρω πρωτοβουλίες κυρίως για εταιρικά δάνεια και δη κοινοπρακτικά.

– Η διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, όπου οι τράπεζες, εφ’ όσον αποκτήσουν την απαραίτητη ρευστότητα θα πρέπει να ανταποκριθούν στην ανάγκη επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας και χρηματοδότησης ενός βιώσιμου παραγωγικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Εθνικής, ικανή και αναγκαία συνθήκη για έξοδο από τη κρίση και για να περάσει η χώρα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είναι να προταχθεί ένα συγκροτημένο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι σε θέση να κινητοποιήσει πόρους και να συμβάλει στον οικονομικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της χώρας.

Η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι η τράπεζα προτάσσει τη χρηματοδότηση υγιών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, σε κλάδους και τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, με καινοτόμο και εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ επεσήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με νέες καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως η χρηματοδότηση παραγωγικών αλυσίδων αξίας σε τομείς όπως η γεωργία, η ναυτιλία κ.α.

Ανέφερε ακόμη ότι βασική προτεραιότητα της Τράπεζας είναι η υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (Juncker Plan) με την κινητοποίηση και προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Τέλος, η Λούκα Κατσέλη σημείωσε ότι μια συνεκτική αναπτυξιακή εξωστρεφής στρατηγική για τη χώρα προϋποθέτει τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος με ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, τη στοχευμένη προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, τη δημιουργία clusters μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και στρατηγικές συμπράξεις δημόσιου, ιδιωτικού και χρηματοπιστωτικού τομέα για προώθηση σύνθετων και ολοκληρωμένων επενδυτικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με κατάλληλα οργανωτικά σχήματα.

SHARE