>Κύπρος: Επιθετική υποβάθμιση από Fitch λόγω Ελλάδας

>
Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου στο Α- από το ΑΑ- προχώρησε η Fitch, εκφράζοντας ανησυχία για την υψηλή έκθεση των κυπριακών τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα. Οι προοπτικές της αξιολόγησης είναι αρνητικές, κάτι που σημαίνει ότι η περαιτέρω υποβάθμισή της είναι πιθανή.

Η Fitch πιστεύει ότι οι κυπριακές θέσεις είναι σε σχετικά καλή θέση για να απορροφήσουν τις επιπτώσεις ενός υποθετικού haircut 50% στα ελληνικά ομόλογα, όμως, τυχόν χειρότερα σενάρια θα είχαν σοβαρές συνέπειες για το προφίλ χρέους της χώρας.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, σε περίπτωση haircut 50%, οι κυπριακές τράπεζες θα χρειάζονταν κεφαλαιακή ενίσχυση 2 δισ. ευρώ, ίση με το 11% του κυπριακού ΑΕΠ. Μόνο ένα μέρος από τα χρήματα αυτά θα πρέπει να προέλθει από το κράτος, εκτιμά η Fitch.

SHARE