Κύπρος: Επαφές της Κεντρικής Τράπεζας στην Ευρώπη για το μηχανισμό

Προκαταρκτικές επαφές πραγματοποιεί η Κεντρική Τράπεζα στην Ευρώπη, με στόχο την «κατόπτευση εδάφους» για τη λήψη τραπεζικής βοήθειας από το μηχανισμό στήριξης EFSF, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Stockwatch.

Οι επαφές γίνονται με το «θεσμικό περίγυρο» του EFSF, στο περιθώριο των τακτικών εργασιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αξιωματούχοι διαφόρων οργανισμών που γνωρίζουν το αντικείμενο και τις διαδικασίες ενημερώνουν την Κεντρική Τράπεζα για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που η Κύπρος αποφασίσει να ζητήσει επίσημα στήριξη από το EFSF.

Προς το παρόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κεντρική Τράπεζα εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα θέλοντας να αποφύγει το ενδεχόμενο να βρεθεί ενώπιον δυσάρεστων εκπλήξεων, όταν ανοίξει η πόρτα του EFSF. Βασικός στόχος είναι ο δανεισμός να γίνει απευθείας προς το τραπεζικό σύστημα αντί μέσω του κράτους.

Μάλιστα, η Κεντρική Τράπεζα προσανατολίζεται προς τη λήψη όσο το δυνατό μεγαλύτερης βοήθειας – μεγαλύτερης από το €1,8 δισ. που είναι η έκδοση κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας – για κάλυψη πιθανών μελλοντικών αναγκών του τραπεζικού συστήματος.

Οι ανάγκες αυτές ενδέχεται να προκύψουν, εκτιμά, είτε από την επιδείνωση των συνθηκών στην Ελλάδα, είτε από τον έλεγχο τύπου BlackRock που προωθεί η ΚΤ για το ενεργητικό των τραπεζών στην Ελλάδα.

Στόχος είναι η γρήγορη επανεκεφαλαιοποίηση των τραπεζών – ίσως και με μεγαλύτερα κεφάλαια από αυτά που χρειάζονται για σκοπούς EBA – για να μπορέσουν να δανειοδοτήσουν την ανάκαμψη της οικονομίας.

Το ιδεώδες σενάριο για την Κεντρική Τράπεζα θα ήταν η λήψη βοήθειας χωρίς την απώλεια εθνικής κυριαρχίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής – χωρίς μνημόνιο.

Όπως αναφέρουν οι κανονισμοί του EFSF αυτό είναι δυνατό, ιδίως σε χώρες που έχουν ιστορικό δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Αυτό άλλωστε συζητείται και στην περίπτωση της Ισπανίας, που έχει λάβει ήδη μέτρα εξυγίανσης και επομένως ίσως λάβει στήριξη από το EFSF για τις τράπεζες, χωρίς να ενταχθεί σε μνημόνιο.

SHARE