>Κύμα αυξήσεων στα επιτόκια δανεισμού από τις τράπεζες

>
Ασφυκτικό περιβάλλον αυξημένου κόστους διαμορφώνεται στην αγορά, πλήττοντας επιχειρήσεις και ιδιώτες που έχουν λάβει δάνειο και το οποίο αποπληρώνουν ακόμη. Με αφορμή την πρόσφατη άνοδο του επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αλλά και την ανοδική πορεία του euribor, οι ελληνικές τράπεζες, η μία μετά την άλλη, προχωρούν σε αυξήσεις των επιτοκίων των δανείων τους.

Χθες, τρεις τράπεζες – Marfin Egnatia, Millennium και Eλληνική Τράπεζα – ανακοίνωσαν ανοδική αναπροσαρμογή των επιτοκίων τους, με επιχείρημα την προηγούμενη αύξηση του επιτοκίου της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, η Marfin Egnatia Bank και η Millennium προχώρησαν παράλληλα και σε αντίστοιχες αυξήσεις σε λογαριασμούς καταθέσεων.

Η ουσία είναι ότι δάνεια συνδεδεμένα με το επιτόκιο της ΕΚΤ είναι μόνο παλαιά στεγαστικά δάνεια, καθώς η πλειονότητα των δανείων πια, σε ποσοστό 80% περίπου, είναι πλέον σε euribor, το οποίο με τη σειρά του, ακολουθεί από τις αρχές του χρόνου ανοδική πορεία, φθάνοντας το επίπεδο του 1,30%, έναντι 1% τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου και έναντι 0,65% έναν χρόνο πριν.

Ηδη, δηλαδή, τα περισσότερα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια έχουν επιβαρυνθεί από την άνοδο του euribor. Από την άλλη πλευρά, αμετάβλητα παραμένουν τα ήδη υψηλά spreads επί των επιτοκίων, τα οποία προ διετίας είχαν αυξηθεί περίπου κατά 3,50 ποσοστιαίες μονάδες. Τα περιθώρια αυτά δεν αντανακλούν ακόμη τάσεις μείωσης, καθώς οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι δεν έχουν περιθώρια να μειώσουν… τα περιθώρια, λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους…

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες ανακοινώσεις αύξησης επιτοκίων:

1. Μετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Marfin Egnatia Bank προχωρεί από σήμερα Τετάρτη 13 Απριλίου, στην αναπροσαρμογή επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. Στις καταθέσεις αυξάνονται τα επιτόκια κατά 0,25% σε όλα τα προϊόντα που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, κατά 0,25% αυξάνεται το επιτόκιο στους λογαριασμούς καταθέσεων:

– Marfin επαγγελματικός λογαριασμός, Marfin Welcome, Marfin Best Spread, Marfin Best Account, MIG Partners Account και λογαριασμός μισθοδοσίας όψεως Salary Plus, για όλα τα ποσά.

– Λογαριασμοί μισθοδοσίας Salary Plus, MIG Salary και μισθοδοσία & υγεία, για τα ποσά πάνω από 1.000 ευρώ.

– Λογαριασμός μισθοδοσίας Marfin Public, για τα ποσά πάνω από 5.000 ευρώ.

– Λογαριασμός αποταμίευσης Marfin Kid+, για τα ποσά πάνω από 10.000 ευρώ.

Επίσης αυξάνεται το επιτόκιο στο λογαριασμό Marfin Ταμιευτήριο & Υγεία κατά 0,10% για τα ποσά πάνω από 1.000 ευρώ.
Στα στεγαστικά δάνεια, αυξάνονται κατά 0,25%, τα επιτόκια με επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.
Στην επιχειρηματική πίστη, αναπροσαρμόζονται τα εξής βασικά επιτόκια χορηγήσεων επιχειρήσεων:

– ΕΧΜΕ (επιτόκιο χορηγήσεων μικρών επιχειρήσεων): σε 6,25%

– ΒΕΕΣ (βασικό επιτόκιο επαγγελματικής στέγης): σε 4,50%

– ΕΧΕ (επιτόκιο χορηγήσεων επιχειρήσεων): σε 9,85%

– ΠΕΧΕ (προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων επιχειρήσεων): σε 6,25%
Επίσης, η Marfin Egnatia αυξάνει από 0,25% έως 0,50%, τα επιτόκια των καταναλωτικών και προσωπικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

2. Η Millennium bank αυξάνει τα επιτόκιά της από αύριο Πέμπτη 14 Απριλίου. Ειδικότερα, στους καταθετικούς λογαριασμούς «αποταμιευτικός ευρωπαϊκός», «συνεργάτης» και «λογαριασμός καταθέσεων υπό προειδοποίηση 35 ημερών». Επίσης αυξάνονται τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, άμεσα συνδεδεμένου με το επιτόκιο της ΕΚΤ. Ταυτόχρονα αυξάνονται κατά 0,50 ποσοστιαίες μονάδες τα κυμαινόμενα επιτόκια των ακόλουθων προϊόντων:

– Στεγαστικών δανείων «βασικό στεγαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο», «βασικό στεγαστικό κυμαινόμενο plus», «βασικό επιδοτούμενο κυμαινόμενο plus», «κυμαινόμενο επιδοτούμενο δημοσίου».

– Προσωπικών – καταναλωτικών δανείων και των ανακυκλούμενων πιστώσεων ιδιωτών.

– Αγορών, ανάληψης μετρητών και μεταφοράς υπολοίπου πιστωτικών καρτών καθώς και

– το βασικό επιτόκιο χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις.
Από πλευράς της, η Ελληνική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια των δανείων της από σήμερα 13 Απριλίου ως εξής:

– Βασικό επιτόκιο αλληλόχρεων λογαριασμών (ΒΕΑ) από 8,50% σε 9,00%.

– Προνομιακό επιτόκιο αλληλόχρεων λογαριασμών (ΠΕΑ) από 6,65% σε 7,00%.

– Βασικό επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης (ΒΕΜ) από 8,50% σε 9,00%.

– Προνομιακό επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης (ΠΕΜ) από 6,50% σε 6,90%.

SHARE