>Κερδίζουν έδαφος τα σταθερά επιτόκια

>
Σημαντική αύξηση του ποσοστού των δανείων που συνάπτονται σε σταθερά επιτόκια σημειώνεται στη νέα παραγωγή στεγαστικών δανείων των τραπεζών, σηματοδοτώντας στροφή των δανειοληπτών σε σταθερές μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με στελέχη της στεγαστικής πίστης, ενώ πέρυσι τον Ιούλιο ένα ποσοστό της τάξεως του 5% – 10% αφορούσε δάνεια σε σταθερό επιτόκιο, τώρα το ποσοστό αυτό έχει ενισχυθεί στο 20% – 25% των νέων στεγαστικών χαρτοφυλακίων. Σημειώνεται βεβαίως ότι η αύξηση του εν λόγω ποσοστού αφορά σε πολύ μικρότερη νέα παραγωγή δανείων, καθώς, όπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη, οι αιτήσεις που γίνονται αποδεκτές από τις τράπεζες και οδηγούν σε εκταμίευση για νέα στεγαστικά δάνεια είναι μειωμένες κατά 40% – 50% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η στροφή των δανειοληπτών στα σταθερά επιτόκια είναι αποτέλεσμα των δύο αυξήσεων του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, τον Απρίλιο η πρώτη και την προηγούμενη εβδομάδα η δεύτερη, οι οποίες έφεραν το βασικό επιτόκιο του ευρώ στο 1,5% από 1%. Παράλληλα, το διατραπεζικό επιτόκιο euribor προσεγγίζει πλέον το 1,60%, προεξοφλώντας την επόμενη άνοδο του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ στο 1,75% μέσα στο τρέχον έτος.

Η προοπτική περαιτέρω ανόδου του βασικού επιτοκίου του ευρώ, ενδεχομένως μέχρι και το 2,5% μέσα στο 2012, δημιουργεί ανασφάλεια σε όσους θέλουν να πάρουν τώρα στεγαστικό δάνειο, με αποτέλεσμα αρκετοί να επιλέγουν σταθερό επιτόκιο, «κλειδώνοντας» τη μηνιαία δόση τους για 2, 3 ή 5 χρόνια. Η επιλογή αυτή γίνεται έστω και εάν η μηνιαία δόση γίνεται ακριβότερη με σημερινά δεδομένα. Ενδεικτικά, τα σταθερά επιτόκια για στεγαστικά δάνεια κινούνται από 5% έως και 6,60% στη δεκαετία όταν τα κυμαινόμενα επιτόκια κινούνται στην περιοχή του 4% έως 5,50% μάξιμουμ.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η στροφή σε σταθερό επιτόκιο δεν αφορά όσους έχουν πάρει ήδη στεγαστικό δάνειο, αλλά μόνο τους νέους δανειολήπτες. Και αυτό διότι μεγάλη μερίδα όσων έχουν ήδη στεγαστικό δάνειο αφορά σε συμβάσεις που έχουν συνομολογηθεί με βασικό επιτόκιο ΕΚΤ και spread μόλις 1,5 ποσοστιαία μονάδα, δηλαδή τελικό επιτόκιο με σημερινά δεδομένα 3%. Ο συγκεκριμένος δανειολήπτης δεν έχει κανένα όφελος να «γυρίσει» το επιτόκιό του σε σταθερό, αφού θα επιβαρυνθεί τουλάχιστον με 2 μονάδες υψηλότερο επιτόκιο.

Ερωτώμενοι για το εάν βλέπουν περαιτέρω αύξηση του ποσοστού της νέας παραγωγής δανείων σε σταθερά επιτόκια, οι τραπεζίτες επισημαίνουν ότι ιστορικά, ποτέ τα δάνεια σε σταθερό επιτόκιο δεν ξεπέρασαν το 25% – 30% των στεγαστικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών.

Γενικότερη εκτίμησή τους είναι ότι φέτος θα υπάρξει σοβαρή μείωση των υπολοίπων στεγαστικών δανείων, της τάξεως του 3% – 4%. Σημειώνεται ότι με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τον μήνα Μάιο, τα στεγαστικά υπόλοιπα ανέρχονταν σε 79,7 δισ. ευρώ έναντι 80,4 δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2010, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση (Μάιος 2010 – Μάιος 2011) της τάξεως του 1,7%.

SHARE