ΚΕΠΕ: Δεν έχει εκπονηθεί μελέτη για αλλαγές στο αφορολόγητο

 “Ουδέποτε εκπονήθηκε μελέτη ή έκθεση από το ΚΕΠΕ η οποία να εξετάζει αλλαγές στο ύψος του αφορολόγητου εισοδήματος” υπογραμμίζει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών σε σημερινή του ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο τα οποία αποδίδουν στο ΚΕΠΕ ειδική μελέτη η οποία προτείνει τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στο επίπεδο του εισοδήματος φτώχειας.

Το ΚΕΠΕ εκτιμά ότι ενδεχομένως, η συγκεκριμένη «πληροφορία» να προέρχεται από πρόσφατη διαρροή εμπιστευτικού σημειώματος προς το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), το οποίο ετοιμάστηκε και παραδόθηκε το φθινόπωρο του 2016 μετά από αίτημα του υπουργείου Οικονομικών. Το ΚΕΠΕ διευκρινίζει ότι το σημείωμα είχε ως αντικείμενο τη διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο διαφορετικών σεναρίων για την εξοικονόμηση πόρων, ώστε να χρηματοδοτηθεί το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).

Υπενθυμίζεται ότι οι συζητήσεις για το ΚΕΑ, στις οποίες συμμετείχε και η Παγκόσμια Τράπεζα ως συντάκτης σχετικής μελέτης, ολοκληρώθηκαν χωρίς την υιοθέτηση πολλών εναλλακτικών προτάσεων για τη χρηματοδότηση του ΚΕΑ, μία εκ των οποίων και αυτή που αφορούσε σε αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.

Συνεπώς, συνεχίζει το ΚΕΠΕ, η χρησιμότητα του εν λόγω σημειώματος έληξε με το πέρας των σχετικών συζητήσεων, καθώς μάλιστα δεν μας ζητήθηκε η περαιτέρω εξειδίκευση των προτάσεων.

Προς αποφυγή δημιουργίας εντυπώσεων, το ακριβές απόσπασμα του εμπιστευτικού σημειώματος που αφορούσε στις παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα ήταν το παρακάτω: “Ενδεικτικά, η χρηματοδότηση του ΚΕΑ μπορεί εξολοκλήρου να καλυφθεί από τον εξορθολογισμό του αφορολόγητου ορίου, το οποίο απέχει σημαντικά από τα χαμηλά επίπεδα διαβίωσης στην Ελλάδα (τα οποία και πρέπει να είναι αφορολόγητα), εμπεριέχοντας κοινωνικά κριτήρια για τη διάρθρωσή του, αρκετά «σπασμένη» προοδευτική κλίμακα (χωρίς μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ 2 ευρώ), και πρόβλεψη για επικαιροποίησή του (με μηχανισμό ή φορέα) ανάλογα με τα επίπεδα φτώχειας και εισοδήματος στην Ελλάδα. Ουσιαστικά προτείνεται φορολογική μεταρρύθμιση με εξορθολογισμό του αφορολόγητου και αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών με προοδευτικό χαρακτήρα».

Συνεπώς, το εν λόγω εμπιστευτικό σημείωμα δεν αποτελεί μελέτη, αλλά διατύπωση γνώμης στο πλαίσιο συγκεκριμένων συζητήσεων που ολοκληρώθηκαν προ μηνών. “Ούτε θα μπορούσε να αποτελέσει άλλωστε μελέτη, καθώς το χρονικό διάστημα που δόθηκε για την προετοιμασία και συγγραφή του ήταν βραχύτατο (20 ημέρες), ενώ δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία (ούτε υπάρχουν ακόμη) για την εμπεριστατωμένη μελέτη των επιπτώσεων από τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα” όπως αναφέρεται.

Ακόμη, σημειώνεται ότι το εν λόγω εμπιστευτικό σημείωμα δεν εντάσσεται σε καμία περίπτωση στις τρέχουσες συζητήσεις της χώρας με τους θεσμούς για τη δεύτερη αξιολόγηση, ούτε αποτελεί μέρος μελέτης για το αφορολόγητο όριο που εκκρεμεί. Σε κάθε περίπτωση, το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι, εφόσον του ζητηθεί επισήμως και του παρασχεθούν τα απαραίτητα δεδομένα, είναι σε θέση να εκτιμήσει τις διανεμητικές και λοιπές επιπτώσεις από τις όποιες παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα, με γνώμονα τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής αποτελεσματικότητας. Τέλος, αναφέρεται ότι όλες οι μελέτες, εκθέσεις καθώς και οι περιοδικές εκθέσεις του κέντρου, των τελευταίων μηνών, είναι ανηρτημένες και δωρεάν διαθέσιμες στο κοινό στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.kepe.gr.

SHARE