>Καταργείται το 8% ως συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και αντικαθίσταται με το 10,5% – Τι σημαίνει αυτό για τις τράπεζες

>

Τα δεδομένα στα θέματα της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών αλλάζουν αφενός λόγω της κρίσης χρέους στην Ευρώπη αφετέρου λόγω της Βασιλείας ΙΙΙ.
Οι ευρωπαϊκές Κεντρικές τράπεζες και συνακόλουθα και η ΤτΕ θεσπίζουν πολύ νωρίτερα τις ντιρεκτίβες της Βασιλείας ΙΙΙ που ενώ θα πρέπει να εφαρμοστούν από το 2013 και να κορυφώσουν στο 2019 ουσιαστικά οι ελληνικές τράπεζες σπεύδουν υπό την πίεση της ΤτΕ να εφαρμόσουν από τώρα τους νέους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ που ορίζει το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας.

H κρίση χρέους και τα δυνητικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν υποχρεώνουν τις τράπεζες να διαθέτουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων.
Τι λέει η Βασιλεία ΙΙΙ και πως επηρεάζονται οι τράπεζες;
Η Βασιλεία ΙΙΙ λέει ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ως κατώτατος δεν θα είναι 8% αλλά 10,5% από το 2019.
Το tier 1 από 4% θα αυξηθεί στο 6% το 2015 στο 4,5% το 213 και 5,5% στο 2014.
Ο ελάχιστος δείκτης από το 2% θα αναρριχηθεί στο 4,5% το 2015.
Επίσης θα δημιουργηθεί ένα απόθεμα κεφαλαίου capital buffer 2,5%.
Από τις μέχρι τώρα ενέργειες των τραπεζών τι προκύπτει ότι κάποιες εξ αυτών σπεύδουν να εφαρμόσουν την Βασιλεία ΙΙΙ εξολοκλήρου ήδη από το 2010 με 2011.
Η Εθνική αποτελεί μια τέτοια περίπτωση.
Η Alpha bank και η Eurobank έχουν καλούς δείκτες αλλά δεν καλύπτουν το θέμα του κεφαλαιακού αποθέματος, όπως η Κύπορυ και η Πειραιώς.
Η Marfin με την ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της Βασιλείας ΙΙΙ ενώ η ΑΤΕ ακόμη και με την νέα αύξηση δεν θα πληρεί τους όρους της Βασιλείας ΙΙΙΙ.

Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών

Τράπεζα Συνολικός δείκτης

Εθνική 15%

Alpha 13,1%

Eurobank (pro forma) 13,4%

Πειραιώς (pro forma) 11,7%

Κύπρου 12,1%

Μarfin Popular (pro forrma) 16%

ΑΤΕ (pro forma) 9,2%

Στην Eurobank περιλαμβάνεται η άντληση κεφαλαίων 550 εκατ από την Polbank
Στην Πειραιώς περιλαμβάνονται τα 800 εκατ της αμκ
Στην Marfin περιλαμβάνονται τα 488,6 εκατ της αμκ και τα 660 εκατ του ομολογιακού
Στην ΑΤΕ περιλαμβάνεται η αμκ 1 δις ευρώ
Στις τράπεζες πλην Κυπριακών περιλαμβάνονται οι προνομιούχες μετοχές

SHARE