Κατέρρευσε ο ΕΔΟΕΑΠ

Μείωση συντάξεων, από 9% έως και 45%, κατάργηση επιδομάτων και αύξηση εισφορών προβλέπει το πρόγραμμα εξυγίανσης του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού (ΕΔΟΕΑΠ). Πρόκειται για το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, αυτοδιοικούμενο, που παρέχει υπηρεσίες υγείας και επικούρισης στους δημοσιογράφους μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ).

Η διοίκηση του ταμείου, με δραματικούς τόνους ενημερώνει τους ασφαλισμένους – μερισματούχους για τις δύσκολες αποφάσεις που έλαβε, με στόχο τη διάσωση του ταμείου, που βάσει αναλογιστικής μελέτης, δεν έχει πάνω από 5 με 10 χρόνια αναλογιστικής βιωσιμότητας.

Βάσει της μελέτης που έχει στα χέρια της η διοίκηση και δείχνουν κατάρρευση του οργανισμού σε 5 έως 15 χρόνια, προτείνονται μέτρα, όπως η μείωση της δαπάνης για νοσοκομειακή περίθαλψη κατά 25% και  αύξηση των εισφορών κατά 3% στους ασφαλισμένους χωρίς προστατευόμενα μέλη, 4%  με ένα προστατευόμενο μέλος και 5,5% για ασφαλισμένους με δυο και άνω προστατευόμενα μέλη.

Η διοίκηση του Οργανισμού, ενημερώνει τους δημοσιογράφους – ασφαλισμένους ότι ο ΕΔΟΕΑΠ αντιμετωπίζει τις τραγικές συνέπειες της κρίσης. Το αναγκαστικό κούρεμα των αποθεματικών, η μείωση των εσόδων και «η αδυναμία του ταμείου να υποκαταστήσει ένα κοινωνικό κράτος που καταρρέει» οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στις εξής αποφάσεις:

Από 1-1-2012 έγιναν μειώσεις στις αποδοχές όλου του προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ, 20% για το Ιατρικό προσωπικό και 18% για το Διοικητικό και Νοσηλευτικό προσωπικό.

Από 1-4-2012 επιβάλλεται εισφορά  3% για τους  συνταξιούχους του ΕΔΟΕΑΠ, που μέχρι σήμερα δεν κατέβαλλαν εισφορές.

Από 1-5-2012 αναπροσαρμόζονται με κλιμακωτό ποσοστό ανά τμήμα της σύνταξης όλες οι επικουρικές συντάξεις που καταβάλλονται στα συνταξιούχα άμεσα μέλη.

Για το τμήμα της σύνταξης έως 500 ευρώ, μείωση 9%, από 500 έως 700 ευρώ, μείωση 11%, από 700 έως 900 ευρώ, 13%, από 900 έως 1.100 ευρώ, 15%, από 1100 έως 1300 ευρώ 17%, και από 1300 ευρώ και άνω, μείωση 19%.

Από 1-5-2012 αναπροσαρμόζονται οι επικουρικές συντάξεις των δικαιοδόχων που χορηγεί ο Οργανισμός, με κλιμακωτό ποσοστό, ανά τμήμα της σύνταξης ως εξής: για το τμήμα έως 500 ευρώ, μείωση 20%, για το ποσό από 500 έως 900 ευρώ, 35%, και από 800 ευρώ και πάνω, μείωση 45%.

Διακόπτεται η ασφάλιση των τέκνων άνω των 24 ετών. Εκτός εάν πρόκειται για παιδιά που είναι άγαμα και δεν έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο ταμείο.

Παύει άμεσα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα στον Κλάδο ασθενείας, ασφάλισης συζύγων ή γονέων οι οποίοι έχουν κάλυψη και από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Εξαιρούνται από την παύση, οι άνω των 65 και οι σύζυγοι  που βρίσκονται σε κατάσταση κύησης (μόνο για εξυπηρέτηση στα Ιατρεία και Εργαστήρια του Οργανισμού).

Επαναπροσδιορίζονται οι αποζημιώσεις που θα καταβάλλονται για τις Πρόσθετες Παροχές. Συγκεκριμένα, από 1-3-2012 οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τις ισχύουσες τιμές Κρατικού Τιμολογίου προσαυξημένες κατά 20% για τα άμεσα μέλη και 10% για τα έμμεσα. Από την 1η Μαρτίου, ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει δαπάνη για γυαλιά ανά διετία, ως εξής:

α) Για άμεσα μέλη, 120 ευρώ για το πρώτο ζεύγος και 80,00 για το δεύτερο ζεύγος ή 200 ευρώ για πολυεστιακά γυαλιά.

β) Για έμμεσα μέλη,  60 ευρώ για το πρώτο ζεύγος, 40 ευρώ για το δεύτερο ζεύγος ή 100 ευρώ για πολυεστιακά.

γ) Για παιδιά έως 12 ετών, εγκρίνεται δαπάνη για άθραυστα γυαλιά μέχρι του ποσού των 100 ευρώ.

Από 1-5-2012 θα χορηγείται επίδομα για φυσιολογικό τοκετό σε άμεσα και έμμεσα μέλη ποσού 1.500 ευρώ. Για καισαρική τομή θα χορηγείται το ήμισυ και συγκεκριμένα. Τα νοσήλια για καισαρική τομή, θα κοστολογούνται και θα αποζημιώνονται με τιμές Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων προσαυξημένες κατά 20% για τα άμεσα μέλη και κατά 10% για τα έμμεσα μέλη. Για την εξωσωματική γονιμοποίηση, οι νέες τιμές διαμορφώνονται ως εξής: από 1.000 ευρώ για την 1η προσπάθεια έως και 600 ευρώ για την 5η προσπάθεια εφόσον επιτύχει. Οι νέες τιμές θα ισχύουν για προέγκριση προσπάθειας εξωσωματικής που δίνεται από 1-5-2012 και μετά.

Διακόπτεται το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού. Θα σταματήσει να δίνεται από 1/9/2012.

Το Κατασκηνωτικό επίδομα συνδέεται με εισοδηματικά επίπεδα και καθορίζονται ως εξής;
* €250 για προγράμματα διαρκείας 3 εβδομάδων όταν το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.
* €100 για ημερήσιο πρόγραμμα όταν το ατομικό δηλωθέν εισόδημα
δεν υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.
* €150 για προγράμματα διαρκείας 3 εβδομάδων όταν το ατομικό δηλωθέν εισόδημα κυμαίνεται από 40.000- 50.000 ευρώ.
* €50 για ημερήσιο πρόγραμμα όταν το ατομικό δηλωθέν εισόδημα
κυμαίνεται από 40.001 – 50.000 ευρώ.

Σε περίπτωση δύο άμεσων μελών του ΕΔΟΕΑΠ με οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα έως 80.000  ευρώ, τα ποσά διαμορφώνονται σε €250 για προγράμματα διαρκείας 3 εβδομάδων και €100 για ημερήσιο πρόγραμμα.

Από 1-5-2012 το ποσό με το οποίο αποζημιώνονται οι ασφαλισμένοι   για ιατρικές επισκέψεις ορίζεται σε 25 ευρώ.

Διακόπτεται η σύμβαση με τους Ομίλους Ιατρικού και Υγεία. Η κοστολόγηση για νοσηλεία ασφαλισμένων σε μη συμβεβλημένα ιδιωτικά θεραπευτήρια θα γίνεται με τιμές Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλειών, προσαυξημένες κατά 20% για τα άμεσα μέλη, και κατά 10% για τα έμμεσα μέλη.

Από 1-5-2012 οι ασφαλισμένοι που διαμένουν στα επτά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων και στους γειτονικούς Δήμους (Ιλίσια-Ζωγράφου-Καισαριανή), θα πρέπει να προσέρχονται μόνον στα ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ για τις ειδικότητες ιατρών που υφίστανται (εξαιρούνται οι Οδοντίατροι, οι Παιδίατροι και οι Γυναικολόγοι). Το ίδιο θα ισχύει για την πραγματοποίηση παρακλινικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του Οργανισμού, καθώς και για τη χρήση του Φυσικοθεραπευτηρίου.

Τα οικονομικά δεδομένα και η σχετική μείωση αποδεικνύουν ότι για να συνεχιστεί δωρεάν η πρωτοβάθμια περίθαλψη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Οργανισμού οδηγούμαστε αναγκαστικά και σταδιακά στη λύση της εξυπηρέτησης μόνο από το ολοκληρωμένο Σύστημα Α΄βάθμιας Περίθαλψης του ΕΔΟΕΑΠ.

Της Ρούλας Σαλούρου
Πηγή:www.capital.gr
SHARE