Καραμολέγκος: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 48 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι 48.000.000 ευρώ εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου και την υπογραφή των οικείων συμβατικών κειμένων.

Σκοπός της έκδοσης του ομολογιακού δανείου είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου διμερούς δανεισμού της εταιρείας.

SHARE