Ισπανία: Άντλησε 3,6 δισ. από έντοκα

Αλλαγή κλίματος στην αγορά κρατικών ομολόγων του ευρωπαϊκού Νότου, με σημαντική μείωση στο κόστος δανεισμού για την Ιταλία και την Ισπανία. Οι σχετικές δημοπρασίες κρατικών τίτλων για τη Ρώμη και τη Μαδρίτη στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία, με ισχυρή ζήτηση και κάθετη βουτιά στο κόστος δανεισμού.

Κατά περίπου 200 μονάδες βάσης μειώθηκε το κόστος δανεισμού της Ιταλίας στη σημερινή δημοπρασία ομολόγων. Συγκεκριμένα, η Ρώμη άντλησε 3 δισ. ευρώ από 2ετή ομόλογα με μηδενικό κουπόνι. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,06%, επίπεδο που είναι και το χαμηλότερο από τον Μάρτιο, από 4,86% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία πριν από έναν μήνα. Αναφορικά με την Ισπανία, άντλησε 3,61 δισ. ευρώ από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων, όπου το βασικό χαρακτηριστικό ήταν η κάθετη βουτιά στο κόστος δανεισμού.

Συγκεκριμένα, από τα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, η Μαδρίτη άντλησε 2,674 δισ. ευρώ. Η μέση απόδοση μειώθηκε στο 0,946% από 2,434% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Επίσης, από τα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας, η Ισπανία άντλησε 1,933 δισ. ευρώ. Η μέση απόδοση υποχώρησε στο 2,026% από 3,691% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

SHARE