>Ιδρύεται ταμείο παροχής εφάπαξ για τους νέους υπαλλήλους της AlphaBank

>

Στη δημιουργία ειδικού πυλώνα για την παροχή εφάπαξ σε όλους τους εργαζόμενους της Alpha Bank που έχουν προσληφθεί και ασφαλισθεί για πρώτη φορά από την 1-1-1993 και μετά προχωρά η διοίκηση της τράπεζας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προσωπικού. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της συμφωνίας, που πραγματοποιείται σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, είναι η οικονομική συμμετοχή της τράπεζας κατά ποσοστό έως και 3%.

Για κάθε ένα από τα ασφαλιζόμενα μέλη τηρείται αναλυτικός ατομικός λογαριασμός επενδύσεων, ο οποίος θα αποτελείται από δύο μέρη:

1. Το τμήμα που δημιουργείται από τις εισφορές του ασφαλισμένου.

2. Το τμήμα που δημιουργείται από τις εισφορές της τράπεζας.

Οι μηνιαίες εισφορές του εργαζόμενου θα είναι 2% και της τράπεζας 2%.

Επίσης ο εργαζόμενος θα μπορεί να συμμετέχει και με εισφορές ύψους από 3% έως και 6% ενώ η τράπεζα με εισφορές 3%.

Επισημαίνεται ότι ο εργαζόμενος θα έχει και τη φοροαπαλλαγή, η οποία θα ισχύσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τα ασφαλιστικά προϊόντα και εκπίπτει από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

SHARE