ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ 23% – Το αλαλούμ συνεχίζεται

Νέα εγκύκλιος Σαββαΐδου για τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευσηΔιευκολύνσεις στις επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης σε ότι αφορά την έκδοση αποδείξεων και την απόδοση του ΦΠΑ προβλέπει απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου για το διάστημα της παράτασης που έχει ανακοινωθεί στην εφαρμογή του φόρου και έως ότου ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις από τη νέα κυβέρνηση για το θέμα αυτό.

Η  εγκύκλιος εξεδόθη καθώς κάποιες εφορίες επέβαλαν πρόστιμα  σε επιχειρήσεις της ιδιωτικής εκπαίδευσης λόγω του αλαλούμ που υπάρχει αναφορικά με το πώς και πότε εφαρμόζεται τελικά ο ΦΠΑ.

Έτσι, στην απόφαση προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης μπορούν να εκδίδουν μέχρι 23 Οκτωβρίου συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον ΦΠΑ για το διάστημα από 20 Ιουλίου – ημερομηνία κατά την οποία βάση του νόμου προβλέπεται η εφαρμογή του φόρου – έως και 16 Οκτωβρίου. Επίσης θα μπορούν να υποβάλλουν εντύπως στη ΔΟΥ τροποποιητικές δηλώσεις με τα στοιχεία αυτά ως τις 30 Νοεμβρίου χωρίς να επιβαρύνονται με τόκους και πρόστιμα.

Βάσει της εγκυκλίου, οι ανωτέρω εκπρόθεσμες δηλώσεις, ανεξαρτήτως του εάν είναι αρχικές ή τροποποιητικές, υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ έως και τις 30 Νοεμβρίου 2015. Ο οφειλόμενος φόρος θα καταβάλλεται έως την ίδια ως άνω προθεσμία (30 Νοεμβρίου) χωρίς την επιβολή τόκου, προστίμων και λοιπών κυρώσεων.

Για παράδειγμα, επιχείρηση, που  τηρεί πλήρη λογιστικά πρότυπα, εκδίδει φορολογικό στοιχείο για εκπαιδευτικές υπηρεσίες στις 23 Ιουλίου 2015 χωρίς ΦΠΑ. Το συμπληρωματικό φορολογικό στοιχείο εκδίδεται στις 20 Οκτωβρίου (δηλαδή πέραν της προθεσμίας της 30/9, που ορίζει ο ν. 4336/2015). Στην περίπτωση αυτή, το συμπληρωματικό αυτό στοιχείο καταχωρείται στη δήλωση ΦΠΑ του Ιουλίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί εντύπως στη Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

 

SHARE