>Θετικές επιπτώσεις για τις τράπεζες από τη μελέτη της BlackRock

>

Την εκτίμηση ότι τα ευρήματα της μελέτης της BlackRock για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα λειτουργήσουν ευνοϊκά για τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα διατυπώνει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν σήμερα τη δυσπιστία των αγορών λόγω της πτώσης της αγοραίας αξίας των ομολόγων που διακρατούν αλλά και τις επιπτώσεις της ύφεσης στα δανειακά χαρτοφυλάκιά τους.

Στο σημείο αυτό τόσο ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Γ. Προβόπουλος, όσο και στελέχη του ιδρύματος εκφράζουν την πεποίθηση ότι το ξεκαθάρισμα του τοπίου με την μελέτη της BlackRock θα επιτρέψει την σύντομη επιστροφή των τραπεζών στις αγορές.

Σημειώνεται πως η BlackRock ελέγχει τα δανειακά χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών και αξιολογεί τις πιθανές ζημιές που θα μπορούσαν να έχουν τα ιδρύματα από την μη επαρκή εξασφάλιση κάποιων δανείων ή την μη αποπληρωμή τους. Τραπεζικοί κύκλοι θεωρούν πως η ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας στις αρχές Δεκεμβρίου θα εξελιχθεί πολύ θετικά για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

SHARE