>Θα επιστραφεί και το «μπόνους» των αποδείξεων

>
Οι φορολογούμενοι που πήραν επιστροφή φόρου λόγω του φορομπόνους των αποδείξεων μεγαλυτερη απο 300 ευρώ θα κληθούν να την επιστρέψουν στην εφορια. Αυτό προβλέπεται στον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου σχεδίου. Έτσι, όσοι έλαβαν επιστροφή φόρου πάνω απο 300 ευρώ λόγω του φορομπόνους των αποδείξεων με τα ειδοποιητήρια που θα λάβουν με την έκτακτη εισφορά θα καλουνται να τα επιστρέψουν. Δηλαδή μαζί με την έκτακτη εισφορά θα καταβάλουν στην εφορία και τη διαφορά της επιστροφής του φόρου.

Σημειώνεται οτι με το μέτρο των αποδείξεων είχε δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλουν ποσα δαπανών ( με αποδείξεις) με μέγιστο ύψος τα 15.000 ευρώ ακόμη και αν είχαν χαμηλά εισοδήματα. Σε πολλές περιπτώσεις λόγω του μέτρου αυτου οι επιστροφές ξεπερνούσαν ακόμη και τα 1.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει οτι με το πλαφόν των 300 ευρώ κάποιος που πήρε επιστροφή 1.000 ευρώ θα επιστρέψει τα 700 ευρώ

Έκτακτες εισφορές, τέλη κυκλοφορίας, τεκμήρια

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη η εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα καθώς και έκτακτη ειφορα 5% σε επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1929 κυβικών εκατοστών ( με εξαίρεση όσαν έοχυν παλαιότητα άνω των 10 ετών και των αναπήρων) σε σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 6 μέτρων καθώς και σε πισίνες, και αεροσκάφη, ανεμόπτερα, ελικόπετρα. Ο συντελεστής 5% θα επιβάλεται επι της τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει σε κάθε περίπτωση

Σε οτι αφορά την εισφορά αλληλεγγύης αυτή θα υπολογίζεται ώς εξής:

* για εισόδημα απο 12.001 έως 20.000 ευρώ συντελεσής 1%
* για εισόδημα 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ συντλεστής 2%
* για εισοδημα 50.001 έεως 100.000 ευρώ συντελεστής 3%
* για εισόδημα 100.001 και άνω συντελεστής 4%

Η εισφορά θα υπολογίζεται με συντελεστή 5% για τα εισοδήματα του Προέρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων.

ΦΜΑΠ

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη η νέα κλίμακα για τον υπολογισμό του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Πειριουσσίας. Η κλίμακα προβλέπει χαμηλότερο αφορολόγητο όριο το οποίο πλεόν είναι 200.000 ευρώ αντικειμενικης αξίας απο 400.000 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα.Παράλληλλα αλλαγές υπάρχουν και στους φορολογικύς συντελεστές για τον υπολογισμό του ΦΑΠ. Επίσης, προβλέπονται αυξημένα τέλη κυκλοφορίας 12,5% για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

Εισόδημα

Αφορολόγητο όριο 8.000 ευρώ προβλέπει η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος με βάση την οποία θα φορολογηθούν τα φετινά εισοδήματα. Απο το τμήμα του εισοδήματος απο 8.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ επιβάλεται συντελεστής 10%. Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό παραμένει στα δώδεκα χιλιάδες ευρώ. Ειδικά για τους παραπάνω συνταξιούχους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από δώδεκα χιλιάδες ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των 12.000 ευρώ.

Τέλος επιτηδευματιών

Παράλληλα,Ετήσιο τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται σε επιτηδευματίες και όσους ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Το τέλος κυμαίνεται απο 400 έως 500 ευρώ ανάλογη με τον πληθυσμό της περιοχής που δραστηριοποιείται ο επιτηδευματίας.

α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, σε 400 ευρώ ετησίως,

β) Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 500 ευρώ ετησίως,

Η περιοχή του νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστημάτων, επιβάλλεται επιπλέον τέλος 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος..Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους.

Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες για τα πρώτα πέντε έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

SHARE