Societe Generale / Geniki bank και Millennium bank – Ανακεφαλαιοποίηση και συγχώνευση

Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων στις μικρές τράπεζες έφθασε.
Με βάση πολύ αξιόπιστες πληροφορίες οι διεργασίες στον χώρο των μικρών τραπεζών ίσως να είναι και μεγαλύτερης έντασης σε σχέση με αυτές των μεγάλων τραπεζών.
Διοικήσεις και βασικοί μέτοχοι των μικρών τραπεζών βρίσκονται σε αναβρασμό αναζητώντας την μια και μοναδική λύση.
Όλες  οι μικρές τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια.

Με βάση πρώτες εκτιμήσεις
1)Η Attica bank θα χρειαστεί 200-250 εκατ ευρώ.
2)Η Geniki bank 400 εκατ ευρώ
3)Η Probank περίπου 180-200 εκατ ευρώ
4)Η νέα Proton bank ήδη έλαβε επιπλέον 300 εκατ
5)Η FBBank θα χρειαστεί επιπλέον 60-70 εκατ
6)Η Millennium bank θα χρειαστεί επιπλέον 150-170 εκατ ευρώ. 

Συνολικά οι μικρές τράπεζες θα χρειαστούν 1,1 δις ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθούν.
Η πιθανότητα να βρουν 1,1 δις ευρώ οι μικρές τράπεζες  είναι μηδενική πλην μιας ή δύο εξαιρέσεων.
Το ΤΧΣ και η ΤτΕ έχουν δείξει τον δρόμο στις μικρές τράπεζες να συγχωνευθούν.
Ωστόσο τον πλέον καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις θα παίξουν η Societe Generale που πουλάει την Geniki και στην οποία η ΤτΕ έστειλε επιστολή με όρους για την πώληση αλλά και η Millennium bank.
Geniki και Millennium bank Ελλάδος έχουν κάτι κοινό στηρίζονται από μητρικές τράπεζες σε Γαλλία και Πορτογαλία και προφανώς μπορούν μέσω ανταλλαγής μετοχών να συμμετάσχουν σε deals είτε μεταξύ των μικρών τραπεζών που θα ήθελε το ΤΧΣ είτε και μεταξύ μεγάλων τραπεζών.
Η Societe Generale μπορεί να έχει  μικρή παρουσία στην Ελλάδα αλλά είναι παγκόσμια τράπεζα.
Δυστυχώς οι λύσεις για τις μικρές τράπεζες δεν είναι πολλές.
Αν μια μικρή τράπεζα προσφύγει στο ΤΧΣ για να ανακεφαλαιοποιηθεί θα κριθεί εκ των πραγμάτων μη βιώσιμη και θα σπάσει σε good και bad bank.
Αν όμως 2  μικρές τράπεζες εμφανιστούν στο ΤΧΣ καταθέτοντας ένα σχέδιο συγχώνευσης και κριθεί βιώσιμο τότε οι δύο τράπεζες δεν θα σπάσουν σε good και bad bank και θα ανακεφαλαιοποιηθούν από το Ταμείο.
Οι τράπεζες που θα ανακεφαλαιοποιηθούν με ίδια μέσα προφανώς και θα έχουν λόγο ύπαρξης στην αγορά, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι η πλειονότητα των μικρών τραπεζών έχουν αντικειμενικό πρόβλημα ανακεφαλαιοποίησης.
Οι ζυμώσεις που συντελούνται στο παρασκήνιο στον χώρο των μικρών τραπεζών είναι εντονότατες.
Η Millennium bank με 120 καταστήματα και 1450 εργαζομένους ανακεφαλαιοποιήθηκε με 105 εκατ τον Δεκέμβριο του 2011 από την Millennium Πορτογαλίας.
Τα κεφάλαια ανέρχονται στα 310 εκατ αλλά φαίνεται ότι χρειάζονται τουλάχιστον άλλα 150-170 εκατ ευρώ.
Η τράπεζα εμφανίζει ένα χάσμα funding gap 1,5 δις σε ρευστότητα.
Οι Πορτογάλοι είναι δυνητικοί πωλητές αν και είναι πιθανό σύντομα η Millennium bank Ελλάδος να βρεθεί στο επίκεντρο καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει πυλώνα συγχωνεύσεων μεταξύ των μικρών τραπεζών.
Ένα σενάριο που έχει κυκλοφορήσει είναι να συγχωνεύονταν η Millennium bank με την Geniki και οι μητρικές τράπεζες να κρατούσαν στρατηγικά ποσοστά σε συνεργασία με τραπεζικό ή επιχειρηματικό σχήμα.
Η διοίκηση της Attica bank έχει αναφερθεί στα σχέδια για συγχωνεύσεις αλλά με επίκεντρο την τράπεζα ενώ ο πρόεδρος Γ Γαμβρίλης έχει αναφέρει ότι θα καλύψει με ίδια μέσα την αμκ που θα φθάσει τα 220 εκατ ευρώ.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας φθάνει το 9,9% και τα κεφάλαια τα 239 εκατ ευρώ.
Είναι προφανές ότι χρειάζονται νέα κεφάλαια.
Η Probank διαθέτει 132-133 εκατ ίδια κεφάλαια συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης κεφαλαίου 61 εκατ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Η τράπεζα προχωράει και σε ομολογιακή έκδοση 71,6 εκατ με τιμή 0,80 ευρώ και με αναλογία 4,551 ομολογίες προς 10 μετοχές.
Να σημειωθεί ότι προ της αμκ είχε συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 2,14% ενώ μετά την αμκ και το ομολογιακό εφόσον καλυφθεί φθάνει το 6,77% ή 191 εκατ ενώ ο στόχος ήταν να διαθέτει 316 εκατ ευρώ. Χρειάζεται επιπλέον 180 εκατ ευρώ τουλάχιστον σε κεφάλαια.
Είναι προφανές ότι ακόμη και αν καλυφθεί το ομολογιακό που ολοκληρώνεται προς τα τέλη Σεπτεμβρίου η Probank θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει κεφαλαιακό πρόβλημα.
Αν δεν ευοδωθεί η προσπάθεια για αναζήτηση στρατηγικού συμμάχου, η διοίκηση Δαμανάκη θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα μεγάλο βήμα να επιχειρήσει deal με άλλη μικρή τράπεζα – υποψήφιοι υπάρχουν πολλοί – ώστε να καταθέσουν από κοινού αίτημα ανακεφαλαιοποίησης από το ΤΧΣ.
Η Attica ή η Millennium bank ή και η νέα Proton bank θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους δυνητικούς στρατηγικούς επενδυτές.
Ωστόσο καλό deal θα μπορούσε να θεωρηθεί η συγχώνευση της Probank με την νέα Proton bank λόγω του γεγονότος ότι είναι πλήρως εξυγιασμένη αλλά το μειονέκτημα είναι ότι ελέγχεται πλήρως από το ΤΧΣ τεράστιο dilution για τον παλαιό μέτοχο της Probank.
Η Geniki bank πωλείται. Το ΤΧΣ και η ΤτΕ  έστειλαν επιστολές  προς την Societe Generale θέτοντας όρους στην διαδικασία πώλησης της  Geniki bank.
Η διαδικασία πώλησης της Geniki bank έχει ήδη ξεκινήσει και ήδη διεθνής οίκος έχει αναλάβει να διερευνήσει το ενδιαφέρον εντός και εκτός Ελλάδος.
Η ΤτΕ και το ΤΧΣ αναφέρουν  στην Societe Generale ότι για να πωλήσει την Geniki bank χρειάζεται
1) να ολοκληρώσει αμκ
2)να καλύψει το funding gap
3)να μην φύγουν κεφάλαια από την Ελλάδα
4)να υλοποιηθεί business plan που να επιβεβαιώνει τις συνέργειες από την εξαγορά.
Με βάση πρώτες πληροφορίες η αμκ στην Geniki εκτιμάται στα 400 εκατ ενώ το funding gap το κενό χρηματοδότησης στα 650 εκατ ευρώ.
Η Geniki είναι χρεοκοπημένη. Όμως είναι δέλεαρ για μια ελληνική τράπεζα να έχει μέτοχο την Societe Generale.
Η Geniki διαθέτει 2,8 δις ενεργητικό, 2,44 δις δάνεια μετά προβλέψεις οι καταθέσεις στα 1,9 δις ευρώ τα υφιστάμενα κεφάλαια 100 εκατ ευρώ και το αποθεματικό στο -1,18 δις ευρώ που αποτελεί και το μεγάλο πρόβλημα.
Η  Γαλλική τράπεζα που ελέγχει το 99,05% της Geniki bank προβαίνει σε reverse split 100 προς 1 και αγοράζει  ομολογιακά δάνεια και πάσης φύσεως δάνεια έναντι αντιτίμου ίσο με την λογιστική αξία των δανείων έως 500 εκατ ευρώ.
Η νέα Proton bank έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, μετά την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση του με 300 εκατ διαθέτει 215 εκατ νέα κεφάλαια αφαιρώντας τα αρνητικά ίδια κεφάλαια 85 εκατ ευρώ, είναι πλήρως εξυγιασμένη αλλά δεν είναι σαφές αν είναι βιώσιμη και ταυτόχρονα έχει μοναδικό μέτοχο το ΤΧΣ.
Όποια τράπεζα εξαγοράσει την Νέα Proton bank ταυτόχρονα το dilution θα είναι τεράστιο.
Η FBBank αντιμετωπίζει ζήτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης εκ νέου.
Με core tier 1 κοντά στο 9% είναι προφανές ότι χρειάζεται νέα σημαντική αύξηση, που εκτιμάται κοντά στα 80-110  εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχύσει το δείκτη στα όρια που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΤτΕ έχει θέσει το δείκτη στο 10% για το 2013, ωστόσο στο ποσοστό αυτό επί του σταθμισμένου ενεργητικού  πρέπει να προστεθούν και οι δικλείδες ασφαλείας για τις μικρές τράπεζες.
Κατ΄ ουσία οι μικρές τράπεζες πρέπει να έχουν core tier 1 πάνω από 13% με 14%.
Η FBBank  ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. πριν 6 μήνες, αυξάνοντας τότε το core tier 1 στο 11,3% για να υποχωρήσει στην συνέχεια λόγω PSI.
Από τα σημαντικά στοιχεία της τράπεζας, είναι ότι η οικογένεια Ρέστη έχει πραγματοποιήσει μια πολύ μεγάλη κατάθεση και έτσι στηρίζεται η ρευστότητα της τράπεζας.
Η κατάθεση εκτιμάται σε 200 εκατ.
Το ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο στην FBBank είναι ότι η μετοχική σύνθεση της τράπεζας εμπλουτίστηκε με ένα νέο επιχειρηματία τον Π. Γερμανό μέσω της Olympia Development που ελέγχει το 6,24% της τράπεζας.
Η οικογένεια Ρέστη ελέγχει το 64,79% (από 14,24% 4 μέλη της οικογένειας Ρέστη) η ΑΤΕ έχει υποχωρήσει στο 17,23% καθώς δεν συμμετείχε στην τελευταία ΑΜΚ, ενώ το ελληνικό δημόσιο κατέχει το 12,12% και μάλλον προέρχεται από τις προνομιούχες μετοχές περίπου 49 εκατ ευρώ.
Η τράπεζα με 377 εκατ μη καλυμμένα δάνεια και με επιβεβλημένη νέα κεφαλαιακή ενίσχυση είναι προφανές ότι θα βρεθεί στο στόχαστρο των συγχωνεύσεων.Οικονομικά στοιχεία μικρών τραπεζών

Τράπεζα Ενεργητικό Καταθέσεις Χορηγήσεις Κεφάλαια
Millennium 5,9 δισ 2,83 δισ 4,48 δισ 310 εκατ
Attica bank 4 δισ 2,77 δισ 3,4 δισ 239 εκατ
Probank 3,4 δισ 2,88 δισ 2,64 δισ 132 εκατ
Geniki 2,88 δισ 1,92 δισ 2,44 δισ 100 εκατ
Nέα Proton 1,75 δισ 1,5 δισ 925 εκατ 215 εκατ
FBBank 1,47 δισ 980 εκατ 1,27 δισ 102 εκατ
Σύνολο 1,088 δισ

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr

 

SHARE