Η EBRD επεκτείνει κατά 10 εκατ. ευρώ το όριο χρηματοδότησης για την Alpha Bank Cyprus

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) επεκτείνει το όριο χρηματοδότησης, ύψους 10 εκατ. ευρώ, στην Alpha Bank Cyprus.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η EBRD στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της κυπριακής οικονομίας, μέσω της επέκτασης του εμπορίου, παρέχει στην Alpha Bank Cyprus χρηματοοικονομική διευκόλυνση 10 εκατ.ευρώ για εγγυήσεις υπέρ της επιβεβαίωσης των τραπεζών για την κάλυψη του πολιτικού και εμπορικού κινδύνου των χρηματοπιστωτικών μέσων, που εκδίδει η τράπεζα για να διευκολύνει τις δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου.

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η μικρή κλίμακα της εγχώριας αγοράς καθιστά την εμπορική και εξαγωγική ανταγωνιστικότητα ένα σημαντικό καθήκον για τις κυπριακές επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, προστίθεται,ότι «η στήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα με προϊόντα προσαρμοσμένα στη ζήτηση της αγοράς είναι καθοριστικής σημασίας, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)».

SHARE