>Η ΕΚΤ θα πιέσει τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν την εξάρτηση τους σε ρευστότητα

>
Με 95 δις ευρώ δανεική ρευστότητα και με εγγυήσεις 140 δις ευρώ οι ελληνικές τράπεζες διασφάλισαν ρευστότητα από την ΕΚΤ και τακτοποίησαν τους ισολογισμούς τους.
Όμως διαφαίνεται ότι η ΕΚΤ από το Φθινόπωρο θα πιέσει τις τράπεζες ώστε να μειώσουν την εξάρτηση τους και ειδικά τις ελληνικές οι οποίες έχουν δανεισθεί ρευστότητα που αντιστοιχεί στο 20% του ενεργητικού τους.

Οι τράπεζες ήδη εξετάζουν λύσεις οι οποίες είναι ήταν ανεφάρμοστες ή δύσκολα υλοποιήσιμες.

SHARE