>Ζημιογόνο αλλά ισχυρό το ΤΤ

>
Ζημιές 32,9 εκατ. ευρώ εμφάνησε για το 2010 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έναντι κερδών 22,6 εκατ. το 2009. Το ΤΤ παρέμεινε πιστό στη δέσμευση για χορήγηση ρευστότητας στην οικονομία και κυρίως στα νοικοκυριά και τους ελεύθερος επαγγελματίες με δανειακό χαρτοφυλάκιο €8,2 δισ. στο τέλος του έτους. Οι επισφάλειες παρέμειναν σε ελεγχόμενα και σχετικά χαμηλά επίπεδα. Οι ζημιές προέρχονται από το το trading όπου το ΤΤ έχασε 98,58 εκατ. έναντι κερδών 80,56 εκατ. το 2009.
Οι δείκτες κεφαλαικής επάρκειας του ΤΤ παρεμένουν από τους καλύτερους της αγοράς καθώς ακόμα και τώρα ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις παραμένει στο 67,7% ενισχυμένος κατά 4% σε ετήσια βάση.
Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα από τόκους και προμήθειες αποφέροντας πρόσθετα έσοδα 130 εκατ. ευρώ τα οποία αναπλήρωσαν τις ζημιές από τις χρηματοοικονομικές πράξεις.

Ο πρόεδρος του ΤΤ, Κλέων Παπαδόπουλος δήλωσε:
«Το 2010 υπήρξε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας. Η προσπάθεια να αποκατασταθούν δημοσιονομικές ανισορροπίες δεκαετιών και να ανακτηθεί η χαμένη ανταγωνιστικότητα της χώρας απαιτεί μια σειρά από επίπονες ανατροπές.
Οι αλλαγές στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά, στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, η απελευθέρωση των δυνάμεων της ελληνικής οικονομίας απαιτούν θυσίες και η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές βραχυπρόθεσμες δυσκολίες.
Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αντιμέτωπο με τα γνωστά θέματα ρευστότητας, πασχίζει να αναχρηματοδοτήσει την ελληνική οικονομία και πραγματοποιεί σημαντικές προσπάθειες να ενισχύσει τα κεφάλαια του και να αποκαταστήσει την δυναμικότητά του. Η συγκυρία είναι αναμφισβήτητα δύσκολη. Επειδή όμως ίσως ποτέ σε αυτή τη χώρα δεν έγιναν τόσο πολλά σε τόσο λίγο χρόνο, θα παραμείνω αισιόδοξος καθώς θα απελευθερώνονται οι παραγωγικές δυνάμεις της Ελληνικής οικονομίας και η χώρα θα ξαναβρίσκει το θετικό πρόσημο στην οικονομική δραστηριότητα.
Μέσα λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία το ΤΤ παρέμεινε μία εναλλακτική Τράπεζα με κοινωνικό και ηθικό προσανατολισμό, που σκοπό έχει να στηρίζει και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία και τον Έλληνα πολίτη.
Τη χρονιά που πέρασε το ΤΤ διοχέτευσε στην ελληνική οικονομία πάνω από €1δισ. σε νέα δάνεια σε περισσότερα από 32.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Κυρίως όμως το ΤΤ αναδείχτηκε το 2010 και ως μία ισχυρή Τράπεζα.»
Ανασκόπιση
• Η επαναλαμβανόμενη προ προβλέψεωνοργανική κερδοφορία της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 719% και ανήλθε στα €182,4εκ από €22,7εκ το 2009.
• Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 46% στα €384,6εκ από €263,3εκ το 2009.
• Τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 9,2% ενώ ειδικότερα τα γενικά έξοδα περιορίστηκαν κατά 23,4% • Τα κέρδη χρήσεως 2010 προ φόρων ανήλθαν σε 7,61 εκατ. ευρώ.
• Ο Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενισχύθηκε περαιτέρω, σε 18,50% από 17,10% το 2009, ενώ μετά την επιστροφή των προνομιούχων μετόχων στο κράτος ο δείκτης θα ανέρχεται σε 15,09%.
Επισημαίνεται ότι όλα τα κεφάλαια είναι πρώτης διαβαθμίσεως – Core Τier Ι – καθιστώντας την Τράπεζα την ισχυρότερη στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
• Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια του ΤΤ κατεγράφη στη διαδικασία των Πανευρωπαϊκών Stress Tests, τον Ιούλιο του 2010, όπου και κατετάγη πρώτο μεταξύ των έξι ελληνικών ομίλων και ανάμεσα στα κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα στην Ευρώπη.
• Συστηματική μείωση του δανεισμού από την ΕΚΤ – κατά 44% το 2010 – (από 5 δις ευρώ τον Μάιο του 2010 σε 2,8 δις ευρώ τον Δεκέμβριο του 2010) με δυνατότητα απεξάρτησης ακόμα και μέσα στο 2011. Επισημαίνεται ότι το ΤΤ δεν έχει κάνει χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
• Δείκτη δανείων σε καθυστερήσεις στο 3,96% έναντι 10% του ευρύτερου τραπεζικού συστήματος.
• Οι προβλέψεις απομείωσης δανείων για το 2010 ανέρχονται σε €54,2εκ, αυξημένες κατά 33,6% έναντι του 2009. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε €216,3εκ, αυξημένες κατά 32,8% έναντι του 2009.
Ο λόγος συνολικών προβλέψεων προς δάνεια ανέρχεται σε 2,63%.
• Το ποσοστό κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχεται σε 66,5% έναντι του 43,2% του ευρύτερου τραπεζικού κλάδου (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2010).

Κύριες Εξελίξεις
• Πορεία δανείων, καταθέσεων και επενδύσεων Το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων ανήλθε στο τέλος του 2010 σε 8.216,11 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,16% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2009. Το ποσοστό των καθαρών εσόδων από τόκους αυξήθηκε κατά 46,07%, φθάνοντας τα 384,60 εκ. ευρώ, έναντι 263,30 εκ. ευρώ κατά την 31.12.2009. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 67,76% έναντι 63,67% κατά την 31.12.2009.
Τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων μειώθηκαν κατά 7,05% από το τέλος του 2009, φθάνοντας στα 1.747,89 εκ. ευρώ έναντι, 1.880,49 εκ. ευρώ.
Τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν κατά 3,32% από το τέλος του 2009, φθάνοντας στα 4.768.80 εκ. ευρώ, έναντι 4.615,49 εκ. ευρώ.
Οι χορηγήσεις μέσω πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 2,94% από το τέλος του 2009, φθάνοντας στα 249.99 εκ. ευρώ, έναντι 242,85 εκ. ευρώ.
Τα υπόλοιπα των δανείων προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αυξήθηκαν κατά 11,16% από το τέλος του 2009, φθάνοντας στα 1.449,43 εκ. ευρώ, έναντι 1.303,94 εκ. ευρώ.
Αντίστοιχα, το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων και των χρεωστικών τίτλων του δανειακού χαρτοφυλακίου) μειώθηκε κατά 6,51% στα 6.257,45 εκ. ευρώ, έναντι 6.693,29 εκ. ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2009.
Τέλος, η βασική πηγή χρηματοδότησης που είναι οι καταθέσεις, σημείωσαν μείωση κατά 4,02%, φθάνοντας στα 12.124,80 εκ. ευρώ, έναντι 12.632,22 εκ. ευρώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009. •
Ίδια Κεφάλαια
Στις 23 Δεκεμβρίου 2010, το Δ.Σ. του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου συγκάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία κατά την συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου 2011, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζοντας μεταξύ άλλων την επαναγορά από την Τράπεζα, εφάπαξ ή και τμηματικά, έως και του συνόλου των 60,8 εκ. προνομιούχων μετοχών, εκδόσεως της Τράπεζας, οι οποίες κατέχονται σήμερα από το Ελληνικό Δημόσιο και των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται σε 224,96 εκ. ευρώ, με την καταβολή μετρητών αξίας ίσης με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο των εκάστοτε επαναγοραζόμενων προνομιούχων μετοχών, επί την ονομαστική τους αξία, ήτοι 3,70 ευρώ ανά μετοχή και μέχρι του συνολικού ποσού των 224,96 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.3723/2008 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και αφού ληφθούν οι απαραίτητες προς τούτο εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών.

SHARE