Ζημιές €80 εκατ. για την Πειραιώς

Σε ζημιές 80 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προ φόρων αποτελέσματα α’ τριμήνου 2012 της Τράπεζας Πειραιώς καθώς –όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση– το έξοδο προβλέψεων δανείων και λοιπών απαιτήσεων αυξήθηκε στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 78% στα 296 εκατ. ευρώ, λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα μετά από φόρους αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ τρίμηνο αναλογούντα στους μετόχους από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε κέρδη €298 εκατ., από την αναγνώριση του υπόλοιπου αναβαλλόμενου φόρου (έσοδο) που σχετίζεται με το PSΙ ενισχύοντας τα καθαρά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της περιόδου.

Σχολάζοντας τα μεγέθη ο πρόεδρος του ομίλου, Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε: «Η εθελοντική συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στη διαγραφή μεγάλου μέρους του δημόσιου χρέους (PSI) δημιούργησε τις προϋποθέσεις καλύτερης αντιμετώπισης του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας. Οι τράπεζες, εξ αυτού του λόγου, υπέστησαν πολύ σοβαρές κεφαλαιακές απώλειες. Με την καταβολή των €18 δισ από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) αποκαθίσταται μέρος των ζημιών αυτών και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνονται στο απαιτούμενο εποπτικά επίπεδο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και τη θωράκιση της φερεγγυότητας του πιστωτικού μας συστήματος. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, με την καταβολή των €4,7 δισ από το ΕΤΧΣ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται το Μάρτιο του 2012 στο 9,0% (pro-forma)».

Από την πλευρά του ο κ. Λεκκάκος επεσήμανε: «Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα του 1ου 3μήνου 2012 του Ομίλου Πειραιώς σημείωσαν ετήσια άνοδο 4%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 8% ετησίως (ή 11% σε συγκρίσιμη βάση), διαμορφώνοντας τα προ προβλέψεων αποτελέσματα στα €217 εκατ, βελτιωμένα κατά 18%. Το έξοδο προβλέψεων δανείων και λοιπών απαιτήσεων το 1ο 3μηνο 2012 αυξήθηκε κατά 78% ετησίως στα €296 εκατ λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα (ΑΕΠ 1ου 3μηνου 2012 -6,2%) διαμορφώνοντας τα προ φόρων αποτελέσματα σε ζημία €80 εκατ. Με την αναγνώριση του υπόλοιπου αναβαλλόμενου φόρου εσόδου που σχετίζεται με το PSI, τα καθαρά αποτελέσματα του 1ου 3μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδος €298 εκατ».

Κύρια σημεία αποτελεσμάτων

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς στο α’ τρίμηνο:

• Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας ανήλθαν σε €392 εκατ, +4% ετησίως.
• Η μείωση του λειτουργικού κόστους επιταχύνθηκε με υποχώρηση 11% ετησίως χωρίς την εφάπαξ επιβάρυνση από την αναπόσβεστη αξία καταστημάτων που έκλεισαν το 1ο 3μηνο ‘12 (€6,4 εκατ).
• Η υποχώρηση των δαπανών στην Ελλάδα έφτασε το 11% ετησίως, με τις δαπάνες προσωπικού να μειώνονται κατά 18%.
• Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη έφτασαν τα €217 εκατ από €183 εκατ το 1ο 3μηνο του 2011, +18% σε ετήσια βάση.
• Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €296 εκατ +78% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της επίδρασης της μακράς περιόδου ύφεσης της ελληνικής οικονομίας (σωρευτική μείωση ΑΕΠ κατά 14% την περίοδο 2008-2011).

Μεγέθη 31 Μαρτίου 2012

• Το ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €47,5 δισ, -4% από την αρχή του έτους, -16% σε ετήσια βάση.
• Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €35,9 δισ, -3% από την αρχή του έτους, -5% σε ετήσια βάση.
• Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €20,9 δισ, -5% από την αρχή του έτους, με υποχώρηση των εγχώριων καταθέσεων με ρυθμό (-6%) σχεδόν αντίστοιχο της ελληνικής αγοράς το 1ο 3μ’12 (-5%).

SHARE