>Ζημιές 17,7 δις. ευρώ για την Anglo Irish Banks το 2010

>
Στα 17,7 δις. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές της Anglo Irish Banks το 2010, συμπεριλαμβανομένου και έκτακτων επιβαρύνσεων ύψους 7,8 δις. ευρώ και απωλειών 11,5 δις. ευρώ από τα assets μεταφερόμενα στο ειδικό ταμείο για τα «τοξικά κεφάλαια» του κράτους (ΝΑΜΑ). Στις 31 Δεκεμβρίου ο δείκτης Tier 1 της τράπεζας ήταν στο 12,4% και ο δείκτης Core Tier 1 στο 10,9%.

Τα έσοδα από επιτόκια της τράπεζας διαμορφώθηκαν μόλις στα 0,7 δις. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια έφτασαν στα 10,1 δις. ευρώ. Τα συνολικά κεφάλαια υποχώρησαν στα 72,2 δις. ευρώ από 85,2 δις. ευρώ το 2009.

SHARE